Palosuojelurahaston erityisavustus

Palosuojelurahasto voi myöntää erityisavustuksia kunnille, hyvinvointialueille ja sopimuspalokunnille. Kunnille se voi myöntää rakennushankkeisiin rakennushankeavustusta paloasemien peruskorjauksiin, mutta ei enää kuntien uusien paloasemien rakentamiseen ja laajentamiseen. Sopimuspalokunnille se voi myöntää erityisavustusta uusien paloasemien rakentamiseen, kiinteistön hankintaan sekä vanhojen paloasemien merkittävään peruskorjaukseen tai laajentamiseen.

Jos sopimuspalokunta tai muu vastaava yhteisö on tehnyt hyvinvointialueen kanssa palokuntasopimuksen, voi Palosuojelurahasto myöntää erityisavustusta pelastustoimen kalustohankintoihin. Tämä koskee myös tehdas-, laitos- ja sotilaspalokuntia.

Tietoa avustuksesta

Voit hakea avustusta Palosuojelurahaston määrääminä aikoina kerran vuodessa. Tiedotamme avustusten hakemisesta heti, kun Palosuojelurahasto on julistanut avustukset haettaviksi.

Hakuohjeet ja -lomake löytyvät Palosuojelurahaston sivuilta.

Koordinoimme alueiden rakennus- ja kalustohankintoja ja asetamme avustushakemukset annettujen perusteiden mukaiseen tärkeysjärjestykseen. Päätökset avustuksista tekee Palosuojelurahasto. Lue lisää avustuksista Palosuojelurahaston sivuilta.

Lisätietoja Palosuojelurahaston erityisavustuksista antaa:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
pelastusylitarkastaja Eero Nyman, p. 0295 016 773

Itä-Suomen aluehallintovirasto
pelastusylitarkastaja Kai Horelli, p. 0295 016 870

Lapin aluehallintovirasto
pelastusylitarkastaja Seppo Lehto, p. 0295 017 357

Lounais-Suomen aluehallintovirasto
pelastustarkastaja Pirjo Tuominen, p. 0295 018 063

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
pelastustarkastaja Arto Laine, p. 0295 018 516

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
pelastusylitarkastaja Jarno Soisalo, p. 0295 016 628