Palosuojelurahaston erityisavustus

Palosuojelurahasto myöntää erityisavustuksia pelastustoimen rakennushankintoihin kunnille, pelastustoimen alueille ja sopimuspalokunnille. Pelastustoimen alueet ja sopimuspalokunnat voivat saada myös Palosuojelurahaston erityisavustusta pelastustoimen kalustohankintoihin.

Tietoa avustuksesta

Voit hakea avustusta Palosuojelurahaston määrääminä aikoina kerran vuodessa. Tiedotamme avustusten hakemisesta heti, kun Palosuojelurahasto on julistanut avustukset haettaviksi.

Hakuohjeet ja -lomake löytyvät Palosuojelurahaston sivuilta.

Koordinoimme alueiden rakennus- ja kalustohankintoja ja asetamme avustushakemukset annettujen perusteiden mukaiseen tärkeysjärjestykseen. Päätökset avustuksista tekee Palosuojelurahasto. Lue lisää avustuksista Palosuojelurahaston sivuilta.

Lisätietoja Palosuojelurahaston erityisavustuksista antaa:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
pelastusylitarkastaja Markku Kirvesniemi, p. 0295 016 088

Itä-Suomen aluehallintovirasto
pelastusylitarkastaja Kai Horelli, p. 0295 016 870

Lapin aluehallintovirasto
pelastusylitarkastaja Seppo Lehto, p. 0295 017 357

Lounais-Suomen aluehallintovirasto
pelastustarkastaja Pirjo Tuominen, p. 0295 018 063

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
pelastustarkastaja Arto Laine, p. 0295 018 516

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
pelastusylitarkastaja Jarno Soisalo, p. 0295 016 628