Mii ovddidit

Mii bidjat návccaid beaktilit doaibmama ja bálvalusaid ovddideapmái. Mii dahkat ovddidanbarggu ovttasbarggus čanasjoavkkuiguin ja áššehasaiguin. 

Mii háliidit leat virgedoaimmahat, man

  • Personála veadjá bures
  • Doaibma lea čađačuovgi
  • Bálvalusat doibmet njuovžilit
  • Gulahallan lea rivttesáiggálaš, rabas ja njuovžil.

Min ovddidandoaimma stivrejit guovlohálddahusvirgedoaimmahagaid ja EJB-guovddážiid oktasaš strategiijaáššegirji ja boađussoahpamuš, mas muitaluvvojit min mihttomeriid ollašuhttimii laktáseaddji fitnut.

2020ꟷ2023 mii ovddidit áššehasbálvalusdoaibmamet, man mihttomearrin lea dahkat oktilažžan bálvalusbuvttadeami, fállat ođđa bálvalusaid ja sihkkarastit juksama.