Terveydensuojelun koulutus

Järjestämme työnohjaustilaisuuksia kuntien terveydensuojelun valvonnasta vastaaville viranomaisille. Järjestämme tilaisuuksia yhteistyössä Valviran ja sosiaali- ja terveysministeriön sekä asiantuntijalaitosten, kuten Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Säteilyturvakeskuksen kanssa.