Mii mieđihit lobiid

Mii leat lohpe- ja almmuhanáššiid gieđahalli eiseváldi máŋggain ealáhussurggiin. Lohpe- ja almmuhangieđahallan lea oassái doaimma lágalašvuođa ovddalgihtii gohcima.

Lohpeohcamušaid lassin mii váldit vuostá almmuhusaid. Buot diliin ii dárbbašuvvo lohpeohcamuš, muhto dušše almmuhusa dahkan lea doarvái.