Töissä meillä

Maamme kuudessa aluehallintovirastossa usean alan asiantuntijat tekevät työtä ihmisten ja alueiden parhaaksi. Lue lisää tehtävistämme: Tietoa meistä.

Meitä avilaisia on noin 1200 ympäri maan. Meillä on useimmiten korkeakoulututkinto esimerkiksi hallinto-, oikeus-, lääke- tai yhteiskuntatieteen alalta. Joukossamme on myös opetuksen, terveydenhuollon ja kaupallisen alan asiantuntijoita.

Tehtävänimikkeitämme ovat esimerkiksi suunnittelija, aluehallintoylilääkäri, työsuojeluinsinööri, ympäristöneuvos ja lakimies. Ylitarkastaja- ja tarkastajanimikkeellä aluehallintovirastossa työskennellään useilla vastuualueilla. Voit olla esimerkiksi sosiaalihuollon, opetustoimen, terveydenhuollon, pelastuksen tai työsuojelun ylitarkastaja.

Tutustu työntekijätarinoihimme

Aili Forstén työskentelee alkoholiylitarkastajana Lounais-Suomen aluehallintovirastossa. Koulutukseltaan hän on valtiotieteiden maisteri, ja lisäksi hänellä on tradenomin tutkinto taloushallinnosta. Ailin tehtävänkuvaan kuuluu lupahallintoa, valvontaa ja laajaa viranomais- ja sidosryhmäyhteistyötä.

Lue Ailin tarina

 

 

Ulla Rikula työskentelee Lapin aluehallintovirastossa läänineläinlääkärinä. Hän kokee, että työ eläinten parhaaksi palkitsee joka päivä. Tärkeänä hän pitää sitä, että työhönsä kuuluu osallistuminen eläinsuojeluprosessin kehittämiseen.

Lue Ullan tarina

 

 

Tiina Åke toimii aluehallintoviraston valtakunnallisessa hallinto- ja kehittämisyksikössä digitointiprojektin projektiasiantuntijana. Lisäksi hänen työhönsä kuuluu muita asianhallinnan asiantuntijatehtäviä. Koulutukseltaan hän on filosofian maisteri.

Lue Tiinan tarina

 

 

Simo Marttinen työskentelee ICT-pedagogina Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa. Hänen tehtäviin kuuluu opettajien täydennyskoulutusten järjestäminen ja täydennyskoulutustoiminnan kehittäminen. Koulutukseltaan Simo on luokanopettaja.

Lue Simon tarina

 

 

Sampsa Lintunen toimii pelastusylitarkastajana Etelä-Suomen aluehallintovirastossa. Kokeneelle pelastusalan osaajalle aluehallintovirastoon hakeutuminen oli luonnollinen jatkumo urakehityksessä. Muun muassa etätyömahdollisuudet ja säännöllinen työaika houkuttelivat. 

Lue Sampsan tarina

 

 

Johanna Koskela työskentelee alueellisena viestintäpäällikkönä Etelä-Suomen aluehallintoviraston Helsingin toimipaikassa. Suomen kielen maisteri nauttii työstään julkishallinnon viestinnän solmukohdassa. Julkishallinnon viestinnän on pysyttävä kehityksen perässä, mikä tekee työskentelystä haastavaa mutta palkitsevaa. 

Lue Johannan tarina

 

Jussi Hyrkäs.Jussi Hyrkäs työskentelee työsuojelun juristina Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa.  Hän pitää mielekkäänä työskentelyä terveen ja turvallisen työn puolesta. Hän selvittää juridisia ongelmia työelämän eri aloilta tehden tiivistä yhteistyötä useiden tahojen kanssa. 

Lue Jussin tarina

 

 

Henkilöstöstrategiamme vuosille 2020-2023

Tuoreimman henkilöstöstrategian mukaisesti toimintamme perustuu vahvaan asiantuntijuuteen sekä hyvään johtamiseen, esimiestyöhön ja työtoveruuteen.  

 • Huolehdimme henkilöstömme osaamisen kehittämisestä monipuolisesti, ennakoivasti ja suunnitelmallisesti. 
 • Suhtaudumme myönteisesti osaamisen, työn, tiedon ja henkilöstön liikkuvuuteen ja pyrimme löytämään ratkaisuja liikkuvuuden tukemiseen.
 • Panostamme henkilöstön työhyvinvointiin ja vahvistamme yhteisöllisyyttä. 

Työntekijöistämme noin 88 prosenttia työskentelee vakituisessa työsuhteessa ja noin 94 prosenttia kokoaikaisesti. Työntekijämme ovat korkeasti koulutettuja, sillä lähes 60 prosentilla työntekijöistämme on ylempi korkeakoulututkinto ja noin 30 prosentilla on alempi korkeakoulututkinto.

Henkilöstömme 2020

Olemme koonneet alle keskeisiä lukuja henkilöstöstämme. Voit tutustua tietoihin teksti- tai kuvamuodossa.

Henkilöstön määrä 2018−2020

 • 2018: 1 203 henkilöä
 • 2019: 1 250 henkilöä
 • 2020: 1 260 henkilöä

Sukupuolijakauma 2020

 • miehiä 436 (34,6 %)
 • naisia 824 (65,4 %)

Vakituiset ja määräaikaiset 2018−2020

 • 2018: 85,6 % ja 14,4 %
 • 2019: 87,2 % ja 12,8 %
 • 2020: 87,9 % ja 121 %

Kokoaikaiset ja osa-aikaiset 2018−2020

 • 2018: 92,9 % ja 7,1 %
 • 2019: 93,7 % ja 6,3 %
 • 2020: 94,0 % ja 6,0 %

Keski-ikä 2018−2020

 • 2018: 50,3 vuotta
 • 2019: 49,9 vuotta
 • 2020: 49,4 vuotta

Aluehallintovirastojen henkilöstömäärä 31.12.2020

 • Etelä-Suomi 536
 • Itä-Suomi 137
 • Lappi 43
 • Lounais-Suomi 139
 • Länsi- ja Sisä-Suomi 258
 • Pohjois-Suomi 147

Henkilötyövuoden hinta 2018−2020

 • 2018: 60 448 e
 • 2019: 63 189 e
 • 2020: 64 095 e

Koulutustaso 2020

 • ylempi korkeakouluaste / tutkijakoulutus: 58,6 %
 • alin korkea-aste ja alempi korkeakouluaste: 29,9 %
 • keskiaste: 9,4 %
 • perusaste ja tuntematon: 2,1 %

Työhyvinvointi 2019−2020 (asteikko 0−4)

 • työtyytyväisyys 2018: 3,63
 • työtyytyväisyys 2019: 3,68
 • työtyytyväisyys 2020: 3,73
 • johtajuusindeksi 2020: 3,52

Sairauspoissaolot työpäivinä / henkilötyövuosi

(2020: 8 750 työpäivää)

 • 2018: 9,3
 • 2019: 9,0
 • 2020: 7,2

Henkilötyövuosien jakautuminen 2020

 • erikoistumisyksiköt 13,9
 • ylijohtajat ja johdon tuet 27,4
 • pelastustoimi ja varautuminen 36,1
 • opetus- ja kulttuuritoimi 100,5
 • hallinto- ja kehittämispalvelut 117,7
 • ympäristöluvat 143,0
 • peruspalvelut, oikeusturva ja luvat 380,3
 • työsuojelu 404,1

Kuva aluehallintovirastojen henkilöstön tunnusluvuista vuonna 2020. Tiedot ovat tekstimuodossa ennen kuvaa.

Klikkaa kuvaa, niin näet sen suurempana uudella välilehdellä.
 

Miten haen aluehallintovirastoon töihin?

Aluehallintovirastojen kaikki ulkoisessa haussa olevat avoimet tehtävät löydät osoitteesta Valtiolle.fi. Myös tehtäviin hakeminen tapahtuu Valtiolle.fi-järjestelmän kautta. Hakemuslomakkeen täyttämisen lisäksi saat vapaasti kertoa itsestäsi ja useimmiten voit liittää hakemukseesi ansioluettelosi.

Kerro meille hakemuksessasi jäsennellysti ja selkeästi itsestäsi ja osaamisestasi. Meitä kiinnostaa kuulla esimerkiksi, miten aiempi kokemuksesi auttaa sinua nyt hakemassasi tehtävässä.

Kirjoita hakemuksesi ytimekkäästi. Tiivistä hakemukseesi se, mikä osaamisestasi on keskeisintä hakemasi työtehtävän kannalta.

Vinkki: Kun kirjoitat hakemusta, peilaa osaamistasi ja vahvuuksiasi niihin odotuksiin, jotka olemme kuvanneet hakuilmoituksessa. 

Miten valmistautua haastatteluun?

Haastattelussa haluamme tutustua sinuun. Pääset haastattelussa tuomaan parhaat puolesi esiin ja näyttämään osaamisesi. Voit valmistautua haastatteluun etukäteen esimerkiksi

 • tutustumalla hakuilmoitukseen huolellisesti
 • pohtimalla mitä tehtävässä vaaditaan ja kuinka oma osaamisesi sopii tehtävään
 • tutustumalla meidän somekanaviimme ja verkkosivuihimme. Esimerkiksi työntekijätarinoitamme lukemalla saat tietää, millaista meillä on olla töissä.
 • miettimällä etukäteen, mitä haluaisit kysyä haastattelijalta.

Usein haastattelut järjestetään aluehallintoviraston toimipaikalla kasvokkain. Saatamme myös järjestää virtuaalihaastattelun esimerkiksi Teamsin välityksellä. Korona-aikana virtuaalihaastattelut ovat yleistyneet.

Avoimet työpaikkamme