Nyhetsbreven år 2020-2023

År 2023

Regionförvaltningsverkens framtidsöversikt. Tillsammans och närä.

Biblioteksväsendet

Förmedlingsfrågor

Tillsyn över lagen om penningtvätt

Svenska enheten för bildningsväsendet

Regionförvaltninsverkens svenska enhet för bildningsväsendet publicerar sitt nyhetsbrev en gång per månad. Här kan du bekanta dig med svenska enhetens fortbildningar och annat aktuellt inom bildningsväsendet.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland


År 2022

Svenska enheten för bildningsväsendet

Regionförvaltninsverkens svenska enhet för bildningsväsendet publicerar sitt nyhetsbrev en gång per månad. Här kan du bekanta dig med svenska enhetens fortbildningar och annat aktuellt inom bildningsväsendet.

Biblioteksväsendet

Biblioteksinfo är biblioteksväsendets nationella nyhetsbrev, som utkommer fyra gånger om året.

Förmedlingsfrågor

Tillsyn över lagen om penningtvätt


År 2021

Svenska enheten för bildningsväsendet

Regionförvaltninsverkens svenska enhet för bildningsväsendet publicerar sitt nyhetsbrev en gång per månad. Här kan du bekanta dig med svenska enhetens fortbildningar och annat aktuellt inom bildningsväsendet.

Biblioteksväsendet

Biblioteksinfo är biblioteksväsendets nationella nyhetsbrev, som utkommer fyra gånger om året.

Förmedlingsfrågor

Arbetarskyddförvaltningen

 

År 2020

Svenska enheten för bildningsväsendet

Regionförvaltninsverkens svenska enhet för bildningsväsendet publicerar sitt nyhetsbrev en gång per månad. Här kan du bekanta dig med svenska enhetens fortbildningar och annat aktuellt inom bildningsväsendet.

Biblioteksväsendet

Biblioteksinfo är biblioteksväsendets nationella nyhetsbrev, som utkommer fyra gånger om året.

Arbetarskyddförvaltningen

Du är eventuellt intresserad av

Prenumerera på nyhetsbrevet

Svenska enhetens nyhetsbrev