Vad vill du söka efter?

Aktuellt

I juli i fjol ålade Regionförvaltningsverket i Norra Finland centret för stora rovdjur i Kuusamo att rätta till de missf...
Pressmeddelande 2023-03-22 Djur och djurskydd Hela Finland
I år görs arbetarskyddsinspektioner på byggarbetsplatser i Södra Finland under flera veckoslut. Vid inspektionerna överv...
Pressmeddelande 2023-03-21 Arbetarskydd
E-tjänsten i det nya alkoholnäringsregistret, dvs. Allu, tas snart i bruk. Måldatum för ibruktagandet är den 18 april 20...
Pressmeddelande 2023-03-20 Alkoholi ja anniskelu
Regionförvaltningsverkens och Valviras tillsynsprogram för småbarnspedagogiken är riktat till kommunala och privata anor...
Pressmeddelande 2023-03-20 Hela Finland Undervisning och kultur