Vad vill du söka efter?

Aktuellt

Den regionala beredskapskommittén som sammanträdde under Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands ledning fic...
Pressmeddelande 2023-06-09 Västra och Inre Finland
Arbetarskyddsmyndigheten kontaktades sammanlagt cirka 2 200 gånger om trakasserier och belastning i arbetet 2022. Av des...
Pressmeddelande 2023-06-09 Arbetarskydd
Försummelserna gäller brister i den rapporteringsskyldigas riskbedömning och i utbildningen av personalen.
Pressmeddelande 2023-06-09 Hela Finland
Överdirektör Merja Ekqvist vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland överräckte livräddningsmedaljer, som republikens...
Pressmeddelande 2023-06-08 Södra Finland säkerhet och beredskap utmärkelsetecken och medaljer livräddningsmedalj