Vad vill du söka efter?

Aktuellt

Epidemin är alltjämt i samhällsspridningsfasen i Södra Karelens, Helsingfors och Nylands och Päijänne-Tavastlands sjukvå...
Pressmeddelande 2021-05-07 corona coronaviruset Södra Finland
CrisolteQ Oy utnyttjar industrins sidoströmmar och har fått miljötillstånd samt tillstånd att inleda verksamhet vid sin ...
Pressmeddelande 2021-05-06 Sydvästra Finland Södra Finland Vatten och miljö
På morsdagen år 2021 får 29 mammor en morsdagsmedalj för sitt värdefulla arbete för barn och familjer. Republikens presi...
Pressmeddelande 2021-05-05 Hela Finland morsdagsmedaljer
Föreläggandet om korrigerande åtgärder grundar sig på de iakttagelser som regionförvaltningsverket i Södra Finland gjort...
Pressmeddelande 2021-05-03 räddningsväsendet Södra Finland