Vad vill du söka efter?

Aktuellt

Enligt de regionala coronauppföljningsgruppernas bedömningar behövs de nuvarande restriktionerna för sammankomster också...
Pressmeddelande 2021-01-27 Social- och hälsovård Södra Finland
Att ge klimathopp, förebygga mobbning, kompetensbevis och digitala färdigheter – mångfalden av utvecklingsprojekten inom...
Pressmeddelande 2021-01-26 Hela Finland Undervisning och kultur
Inom social- och hälsovården har man förberett sig på att coronapandemin eskalerar, men det har funnits skillnader t.ex....
Pressmeddelande 2021-01-22 Social- och hälsovård Södra Finland
Södra Finland Enligt den bedömning som Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikts regionala coronasamordningsgrupp gjor...
Pressmeddelande 2021-01-21 coronavirus Social- och hälsovård Södra Finland