Vad vill du söka efter?

Aktuellt

Vichtis vattens miljötillståndansökan för ett reningsverk för avloppsvatten från tätbebyggelse är under behandling hos r...
Pressmeddelande 2024-06-20 Södra Finland vatten och miljö
Fortum Power and Heat Oy har begärt att Regionförvaltningsverket i Södra Finland ska klargöra ett beslut av vattendomsto...
Pressmeddelande 2024-06-18 Södra Finland vatten och miljö
Regionförvaltningsverken har i juni tagit i bruk en elektronisk blankett för begäran om omprövning i ärenden som gäller ...
Pressmeddelande 2024-06-17 Hela Finland undervisning och kultur
Nya funktioner har tagits i bruk i e-tjänsten för ärenden som berör registrering av förmedlingsrörelse som togs i bruk i...
Pressmeddelande 2024-06-14 Hela Finland fastighet