Vad vill du söka efter?

Vår telefonservice är tyvärr överbelastad för tillfället. Vi beklagar situationen.
Lagändringarna som trädde i kraft 1.1.2024 påverkar innehållet på vår webbplats. Alla sidor är inte nödvändigtvis up-to-date, men vi uppdaterar dem så snart som möjligt. Vi gör ändringar i innehåll som gäller tjänsteproducenter inom social- och hälsovården, djur och handläggningsavgifter. 

Aktuellt

Regionförvaltningsverkets inspektionsbesök vid barnskyddsenheter är en del av den lagstadgade och planmässiga tillsynen ...
Pressmeddelande 2024-02-22 Västra och Inre Finland social- och hälsovård
Försummelserna gäller i praktiken alla skyldigheter enligt penningtvättslagen.
Pressmeddelande 2024-02-21 Hela Finland pengar och egendom
Kvaliteten på och omfattningen av välfärdsområdenas egenkontroll varierar. Även organiseringen av och resurserna för ege...
Pressmeddelande 2024-02-20 Hela Finland social- och hälsovård
Förslag på mottagare av Finlands Vita Ros och Finlands Lejons ordnar, som förlänas på självständighetsdagen 6.12.2024, s...
Pressmeddelande 2024-02-20 Hela Finland utmärkelsetecken och medaljer