Vad vill du söka efter?

Aktuellt

I e-tjänsten för vatten- och miljötillstånd publiceras fr.o.m. 24.5.2024 också handlingar som innehåller personuppgifter...
Pressmeddelande 2024-05-24 Hela Finland vatten och miljö
Easpring Finland New Materials Oy söker miljötillstånd för en batterimaterialfabrik i Keltakallio i Kotka. Regionförvalt...
Pressmeddelande 2024-05-24 Södra Finland vatten och miljö grön omställning
Vi upptäcker brister i fallskyddet vid nästan varannan arbetarskyddsinspektion av byggarbetsplatser för takrenoveringar ...
Pressmeddelande 2024-05-22
År 2023 genomförde Regionförvaltningsverket i Södra Finland inspektioner av rapporteringsskyldiga enligt penningtvättsla...
Pressmeddelande 2024-05-21 Hela Finland pengar och egendom