Vad vill du söka efter?

Vår telefonservice är tyvärr överbelastad för tillfället. Vi beklagar situationen.
Lagändringarna som trädde i kraft 1.1.2024 påverkar innehållet på vår webbplats. Alla sidor är inte nödvändigtvis up-to-date, men vi uppdaterar dem så snart som möjligt. Vi gör ändringar i innehåll som gäller tjänsteproducenter inom social- och hälsovården, djur och handläggningsavgifter. 

Aktuellt

Regionförvaltningsverken påminner alla som ordnar sommarevenemang att ansöka om serveringstillstånd så snart som möjligt...
Pressmeddelande 2024-04-18 Hela Finland alkohol och servering
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland ordnade måndagen 15 april ett forum om gårds- och tillståndstillsyn g...
Pressmeddelande 2024-04-16 Västra och Inre Finland djur och djurskydd vatten och miljö
Regionförvaltningsverket i Södra Finland har ålagt Västra Nylands välfärdsområde att se till att aktionsberedskapstidern...
Pressmeddelande 2024-04-15 Södra Finland säkerhet och beredskap räddningsväsendet
Jord- och skogsbruksministeriets nya förordning kräver att pälsdjursfarmerna ska skyddas med nät eller andra åtgärder fö...
Pressmeddelande 2024-04-11 Hela Finland djur och djurskydd