Vad vill du söka efter?

Vår telefonservice är tyvärr överbelastad för tillfället. Vi beklagar situationen.
Lagändringarna som trädde i kraft 1.1.2024 påverkar innehållet på vår webbplats. Alla sidor är inte nödvändigtvis up-to-date, men vi uppdaterar dem så snart som möjligt. Vi gör ändringar i innehåll som gäller tjänsteproducenter inom social- och hälsovården, djur och handläggningsavgifter. 

Aktuellt

Behandlingen fortsätter i ansökningskön för det nya registret över tjänsteproducenter. Nu har över 2 600 ansökningar som...
Pressmeddelande 2024-04-24 Hela Finland social- och hälsovård
Regionförvaltningsverken har nyligen beviljat 14 miljoner euro för ungdomsverkstäder. I ungdomsverkstäderna hjälper man ...
Pressmeddelande 2024-04-23 Hela Finland undervisning och kultur
Västra och Inre Finlands regionala beredskapskommitté sammanträdde torsdagen den 18 april 2024. I lägesbilden som produc...
Pressmeddelande 2024-04-22 Västra och Inre Finland säkerhet och beredskap
Regionförvaltningsverken påminner alla som ordnar sommarevenemang att ansöka om serveringstillstånd så snart som möjligt...
Pressmeddelande 2024-04-18 Hela Finland alkohol och servering