Vad vill du söka efter?

Aktuellt

Antalet utstationerade arbetstagare ökade år 2023, men inte lika kraftigt som året innan. Många företag som utstationera...
Pressmeddelande 2024-05-27
Regionförvaltningsverket i Södra Finland påförde den 29 maj 2023 på framställan av Finlands Advokatförbund advokat Jari ...
Pressmeddelande 2024-05-24 Hela Finland pengar och egendom
I e-tjänsten för vatten- och miljötillstånd publiceras fr.o.m. 24.5.2024 också handlingar som innehåller personuppgifter...
Pressmeddelande 2024-05-24 Hela Finland vatten och miljö
Easpring Finland New Materials Oy söker miljötillstånd för en batterimaterialfabrik i Keltakallio i Kotka. Regionförvalt...
Pressmeddelande 2024-05-24 Södra Finland vatten och miljö grön omställning