Vad vill du söka efter?

Aktuellt

Enligt uppgifter som har mottagits av tillsynsmyndigheten har det i kommunerna förekommit oklarheter gällande ordnandet ...
Pressmeddelande 2022-12-09 Hela Finland Social- och hälsovård
Tillsynsmyndigheterna inom social- och hälsovården (regionförvaltningsverken och Valvira) behandlar årligen tusentals ti...
Pressmeddelande 2022-12-09 Hela Finland Social- och hälsovård
Vissa kommuner har rekryterat socialarbetare inom barnskyddet till tjänsteförhållanden på viss tid med metoder som påmin...
Pressmeddelande 2022-12-08 Hela Finland Social- och hälsovård
Bland de yrkesverksamma inom byggbranschen konstateras flest yrkessjukdomar. Många av byggarnas yrkessjukdomar, såsom be...
Pressmeddelande 2022-12-08 Arbetarskydd