Vad vill du söka efter?

Aktuellt

För att utveckla ungdomssektorn delade regionförvaltningsverken under 2022 ut nästan tre miljoner euro i understöd till ...
Pressmeddelande 2023-01-24 Hela Finland Undervisning och kultur
Lagstiftningen som genomför tillgänglighetsdirektivet träder i kraft 1.2.2023. Det är fråga om ett omfattande lagpaket m...
Pressmeddelande 2023-01-23 Hela Finland Webbtillgänglighet
Du kan göra en anmälan till regionförvaltningsverket om du misstänker att P2P Finland Ab fortfarande beviljar konsumentk...
Pressmeddelande 2023-01-19 Hela Finland Pengar och egendom
Regionförvaltningsverket har publicerat källkoden för testprogrammet Salvia som regionförvaltningsverket utvecklat för t...
Pressmeddelande 2023-01-16 Hela Finland tillgänglighet