Vad vill du söka efter?

Aktuellt

Projektet för implementeringen av handboken Säker läkemedelsbehandling avslutades i slutet av 2021. Syftet med projektet...
Pressmeddelande 2022-01-17
Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland förlänger och preciserar de beslut om restriktioner som redan gäller i Egen...
Pressmeddelande 2022-01-14 coronavirus Sydvästra Finland
Västra och Inre Finlands regionala beredskapskommitté sammanträdde den 13 januari 2022 till årets första möte för att up...
Pressmeddelande 2022-01-14 Säkerhet och beredskap Västra och Inre Finland
Den som bedriver yrkesmässig eller omfattande försäljning av hundar, katter och andra sällskaps- och hobbydjur ska anmäl...
Pressmeddelande 2022-01-13 Djur och djurskydd Västra och Inre Finland