Vad vill du söka efter?

Aktuellt

Regionförvaltningsverket i Västra och inre Finland föreslår årligen Brandskyddsfondens specialunderstöd för materielansk...
Pressmeddelande 2024-05-30 Västra och Inre Finland räddningsväsendet välfärdsområde
Regionförvaltningsverken har meddelat beslut om understöd för lokal fritidsverksamhet för barn och unga. Understöden går...
Pressmeddelande 2024-05-30 Hela Finland undervisning och kultur
Regionförvaltningsverket i Södra Finland har publicerat Dragon Mining Oy:s ansökan om gruvtillstånd i Jokisivu och begär...
Pressmeddelande 2024-05-30 Södra Finland vatten och miljö Sydvästra Finland
Pilke päiväkodit Oy fick två anmärkningar för att inte ha iakttagit 25 § i lagen om småbarnspedagogik, som förutsätter t...
Pressmeddelande 2024-05-29 Södra Finland undervisning och kultur