Aluehallintoviraston asiakirjajulkisuuskuvaus

Asiakirjajulkisuuskuvauksen tavoite on auttaa kansalaista saamaan tarvitsemaansa tietoa aluehallintovirastojen järjestelmistä ja niiden sisältämistä tietoaineistoista. Asiakirjajulkisuuskuvaus antaa yleiskuvan siitä, miten aluehallintovirastojen toimialat, palvelut ja niiden tiedonhallinta on järjestetty.

Aluehallintoviraston asiakirjajulkisuuskuvaus