Ilmoitus eläinkilpailuista

Eläinkilpailun järjestäjän tulee tehdä kirjallinen ilmoitus sellaisesta eläinkilpailutoiminnasta, jossa eläin voi joutua alttiiksi kohtuuttomalle rasitukselle, kivulle tai kärsimykselle. Ilmoitusvelvollisuus koskee yhdenkin tällaisen eläinkilpailun järjestämistä.

Edellytyksenä ilmoituksenvaraisen eläinkilpailun järjestämiselle on, että kilpailun järjestäjä nimeää kuhunkin kilpailuun kilpailueläinlääkärin. Kilpailueläinlääkärin on oltava läsnä kilpailutilaisuudessa.
 

Tietoa ilmoituksesta

Ruokaviraston näkemyksen mukaan ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvat ainakin seuraavanlaiset eläinkilpailut: 

 • hevosten kansallisen tai sitä ylemmän tason esteratsastuskilpailut 
 • hevosten kenttäratsastuskilpailujen maastokoe 
 • hevosten matkaratsastuskilpailut 
 • hevosten ravikilpailut 
 • hevosten SM- tai sitä ylemmän tason kouluratsastus- ja lännenratsastus-kilpailut 
 • hevosten taakanvetokilpailut 
 • hevosten valjakkoajon maratonkoe 
 • koirien pitkänmatkan valjakkoajokilpailut 
 • koirien SM- tai sitä ylemmän tason agilitykilpailut 
 • koirien taakanvetokilpailut 
 • luolakoirien taipumuskokeet 
 • porojen juoksukilpailut 
 • vinttikoirien maastojuoksukilpailut 
 • vinttikoirien ratajuoksukilpailut 
   

Kun olet järjestämässä eläinkilpailua tai kilpailuja, toimi seuraavasti:

 1. Täytä lomake Ilmoitus eläinten pidosta tai välittämisestä. Löydät linkin lomakkeeseen tämän sivun lopusta.
 2. Lähetä lomake sen aluehallintoviraston kirjaamoon, jonka alueella kilpailu järjestetään. Löydät linkin kirjaamoidemme yhteystietoihin tämän sivun lopusta.


Ilmoituksessa tulee käydä ilmi:

 1. tiedot kilpailun järjestäjästä
 2. tieto siitä, onko kyse määräaikaisesta vai toistaiseksi voimassa olevasta ilmoituksesta
 3. toiminnan aloittamisajankohta
 4. minkä aluehallintoviraston tai aluehallintovirastojen alueella toimintaa harjoitetaan
 5. minkälaisia eläinkilpailuja järjestetään ja mille eläinlajeille
 6. arvio järjestettävien eläinkilpailujen vuosittaisesta lukumäärästä ja tieto siitä, mistä tieto tulevien kilpailujen paikasta ja ajankohdasta on saatavissa
 7. eläinkilpailujen järjestäjän pätevyys.

Ilmoitus on tehtävä viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista ja viipymättä toiminnan loppuessa.

Ilmoituksen käsittely on maksutonta. 
 

Ilmoita oleellisista muutoksista ennen kilpailun alkamista. 
 

Lomakkeet

Ohjeita