Vad vill du söka efter?

Vår telefonservice är tyvärr överbelastad för tillfället. Vi beklagar situationen.
Lagändringarna som trädde i kraft 1.1.2024 påverkar innehållet på vår webbplats. Alla sidor är inte nödvändigtvis up-to-date, men vi uppdaterar dem så snart som möjligt. Vi gör ändringar i innehåll som gäller tjänsteproducenter inom social- och hälsovården, djur och handläggningsavgifter. 

Aktuellt

I fjol övervakade Regionförvaltningsverket användningen av begränsningsåtgärder enligt specialomsorgslagen. Vid tillsyne...
Pressmeddelande 2024-03-01 Södra Finland social- och hälsovård
Regionförvaltningsverket i Västra och inre Finland publicerade nyligen en rapport om beredskapsövningen LSS23 som ordnad...
Pressmeddelande 2024-02-29 Västra och Inre Finland säkerhet och beredskap
Försummelsen gäller skyldigheten att ansöka om registrering i registret för övervakning av penningtvätt.
Pressmeddelande 2024-02-27 Hela Finland pengar och egendom
Regionförvaltningsverkets inspektionsbesök vid barnskyddsenheter är en del av den lagstadgade och planmässiga tillsynen ...
Pressmeddelande 2024-02-22 Västra och Inre Finland social- och hälsovård