Vad vill du söka efter?

Aktuellt

Arbetsboken för anpassad motion, som utarbetats i samarbete mellan Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland och Idro...
Pressmeddelande 2023-05-25 Sydvästra Finland anpassad motion motion evenemang och tillställningar
Regionförvaltningsverket övervakade intensifierat att de maximibelopp som ställts för indrivningskostnaderna för företag...
Pressmeddelande 2023-05-25 Hela Finland indrivningsverksamhet
Hälsotillståndet var den vanligaste orsaken till att begäran om tillsyn över diskriminering lämnades till arbetarskyddsm...
Pressmeddelande 2023-05-24
Enligt lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (444/2017, penningtvättslagen) ska den beh...
Pressmeddelande 2023-05-22 Hela Finland Penningtvätt