Vad vill du söka efter?

Aktuellt

Valkretsnämnderna för Egentliga Finland och Satakunta har tillsatts inför riksdagsvalet som ordnas kommande vår. Valkret...
Pressmeddelande 2022-09-29 Sydvästra Finland
Valkretsnämnderna som tillsatts för riksdagsvalet kommer också att fungera i presidentvalet och Europaparlamentsvalet. V...
Pressmeddelande 2022-09-28 Södra Finland
Den tillsynskampanj som regionförvaltningsverket genomförde i maj-juni 2022 visar på brister i fordonshandlarnas medvete...
Pressmeddelande 2022-09-28 Hela Finland
Ansvaret för och övervakningen av servicen inom social- och hälsovården överförs från kommunerna till välfärdsområdena i...
Pressmeddelande 2022-09-27 Hela Finland Social- och hälsovård