Vad vill du söka efter?

Aktuellt

Enheten har under lång tid haft utmaningar med personaldimensioneringen för det direkta klientarbetet. Under arbetsskift...
Pressmeddelande 2022-09-23 Social- och hälsovård Västra och Inre Finland
Reformen av alkoholnäringsregistret Allu framskrider. I och med reformen kommer du i fortsättningen att ansöka om alkoho...
Pressmeddelande 2022-09-23 Alkoholi ja anniskelu
Regionförvaltningsverken ber om förslag på mottagare av morsdagsmedaljer år 2023 senast 4.11.2022. En biologisk mamma, a...
Pressmeddelande 2022-09-22
AURORA22 är en regional beredskapsövning som ordnas för kommunerna i Egentliga Finland. Övningen började idag med ett fi...
Pressmeddelande 2022-09-21 beredskapsövning Sydvästra Finland