Vad vill du söka efter?

Aktuellt

Förslag på mottagare av Finlands Vita Ros´ och Finlands Lejons ordnar, som förlänas på självständighetsdagen den 6 decem...
Pressmeddelande 2021-03-03 Hela Finland självständighetsmedalder
Regionförvaltningsverket i Södra Finland fattade den 26 februari 2021 ett beslut om att under tiden 1-14.3.2021 stänga v...
Pressmeddelande 2021-03-02 coronavirus Social- och hälsovård Södra Finland
Beslutet korrigeras så att det motsvarar regeringens riktlinjer om ledd hobbyverksamhet för 12-åringar och barn under 12...
Pressmeddelande 2021-03-01 Södra Finland
Regionförvaltningsverket i Södra Finland ålägger med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar kommunerna i sin region att o...
Pressmeddelande 2021-03-01 Södra Finland
Pressmeddelande 2021-03-01 coronavirus Västra och Inre Finland
Pressmeddelande 2021-03-01 kontaktuppgifter Sydvästra Finland
Pressmeddelande 2021-02-26 coronavirus Egentliga Finland sammankomstbegränsning Satakunta social- och hälsovård Sydvästra Finland
Pressmeddelande 2021-02-26 coronafi coronavirus Social- och hälsovård Västra och Inre Finland
Gå till nyhetsrummet