Vad vill du söka efter?

Aktuellt

Regionförvaltningsverken och Institutet för hälsa och välfärd (THL) genomförde våren 2023 en enkät om förebyggande rusme...
Pressmeddelande 2023-10-04 Södra Finland social- och hälsovård
Regionförvaltningsverken och Institutet för hälsa och välfärd (THL) gjorde i april-maj 2023 en riksomfattande enkät om k...
Pressmeddelande 2023-10-04 Sydvästra Finland social- och hälsovård
Rapporten om tillsynen över hushållsvattnet vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland 2022 är publicerad. Med några k...
Pressmeddelande 2023-10-02 Södra Finland vatten och miljö
Välfärdsområdena ansvarar för tillsynen av social- och hälsovårdstjänsterna. Inspektionsberättelserna om tillsynen ska l...
Pressmeddelande 2023-09-28 Hela Finland social- och hälsovård välfärdsområde inspektionsberättelser