Vad vill du söka efter?

Aktuellt

Statsunderstödet beviljas en gång för kommunala projekt som inleds senast nästa år. Understöd söks hos regionförvaltning...
Pressmeddelande 2023-09-21 Hela Finland undervisning och kultur
Regionförvaltningsverken ber om förslag på mottagare av morsdagsmedaljer år 2024 senast 3.11.2023. En biologisk mamma, a...
Pressmeddelande 2023-09-19 Hela Finland utmärkelsetecken och medaljer morsdag
Brandskyddsfonden beviljade Lappfjärds, Karleby, Lempäälä och Illo frivilliga brandkårer i Västra och Inre Finland drygt...
Pressmeddelande 2023-09-18 Västra och Inre Finland säkerhet och beredskap
Den regionala beredskapsövningen LSS23 som ordnas av Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland intensifieras mo...
Pressmeddelande 2023-09-13 Västra och Inre Finland säkerhet och beredskap
Pressmeddelande 2023-09-13 Södra Finland vatten och miljö
Pressmeddelande 2023-09-13 Södra Finland vatten och miljö
Pressmeddelande 2023-09-12 Hela Finland flygspaning räddningsväsendet markbränder säkerhet och beredskap
Pressmeddelande 2023-09-11 Västra och Inre Finland utmärkelsetecken och medaljer
Gå till nyhetsrummet