Vad vill du söka efter?

Aktuellt

Onsdagen den 7 juni 2023 kl.13 överräcker överdirektör Merja Ekqvist vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland livräd...
Pressmeddelande 2023-06-05 Södra Finland utmärkelsetecken och medaljer säkerhet och beredskap
Med de beviljade statsunderstöden ordnas lokal fritidsverksamhet runt om i Finland. Det är lätt att delta i fritidsverks...
Pressmeddelande 2023-06-05 Hela Finland undervisning och kultur
Utredningen Meröppna bibliotek 2022: Flexibilitet och jämlikhet ger en riksomfattande helhetsbild av de meröppna bibliot...
Pressmeddelande 2023-06-01 Hela Finland bibliotek undervisning och kultur
Även denna sommar inspekterar arbetarskyddsmyndigheten sommarjobb på olika håll i Finland. Inspektionerna görs utan förh...
Pressmeddelande 2023-06-01