Vad vill du söka efter?

Aktuellt

Reformen av alkoholnäringsregistret Allu är på god väg. Förnyandet av systemet framskrider och man kommer att ta det i b...
Pressmeddelande 2022-07-28
I de tillsynskampanjer och inspektioner som Regionförvaltningsverket i Södra Finland genomförde 2021 gällande penningtvä...
Pressmeddelande 2022-07-15 Hela Finland Pengar och egendom
Regionförvaltningsverket i Södra Finland utredde i sitt tillsynsprojekt indrivningsbyråernas förfaringssätt i sådana fal...
Pressmeddelande 2022-06-29 Hela Finland Pengar och egendom
Skattenumret tas utöver byggbranschen också i bruk inom skeppsbyggnadsbranschen. Den som arbetar på skeppsvarv ska ha et...
Pressmeddelande 2022-06-28 Arbetarskydd