Vad vill du söka efter?

Aktuellt

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har utrett tillgången till psykologtjänster inom elevhälsan i Österbo...
Pressmeddelande 2024-05-17 Västra och Inre Finland välfärdsområde undervisning och kultur
Säsongen för flygspaningar efter skogsbränder inleddes söndagen den 12 maj. De första spaningsflygningarna gjordes i lan...
Pressmeddelande 2024-05-14 Hela Finland säkerhet och beredskap
Valviras webbplats för gemenskapsboende har uppdaterats. Genom uppdateringarna har man svarat på de frågor som inkommit ...
Pressmeddelande 2024-05-14 Hela Finland social- och hälsovård
Regionförvaltningsverken har fattat beslut om understöden för Finlandsmodellen för hobbyverksamhet. Understödstagarna or...
Pressmeddelande 2024-05-13 Hela Finland undervisning och kultur