Vad vill du söka efter?

Aktuellt

Regionförvaltningsverket genomförde en kampanj för unga där man besvarade frågor om coronaviruset i appen Jodel. Kampanj...
Pressmeddelande 2021-09-17 Hela Finland Jodel
Suomi.fi-meddelanden har tagits i bruk vid tre regionförvaltningsverk. Post i form av Suomi.fi-meddelanden skickas endas...
Pressmeddelande 2021-09-16 Hela Finland Suomi.fi-meddelanden
Målet med den regionala beredskapsövningen vid Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland 2021 är att förtydliga...
Pressmeddelande 2021-09-15 beredskapsövning Västra och Inre Finland
Tillställningen riktar sig särskilt till representanter för kommuner, organisationer och andra sammanslutningar som är i...
Pressmeddelande 2021-09-15 Hela Finland Undervisning och kultur