Vad vill du söka efter?

Aktuellt

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har med ett beslut som gäller Nyland förbjudit offentliga tillställningar och a...
Pressmeddelande 2021-12-03 Corona Södra Finland
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland förordnade idag med stöd av 58 paragrafen i lagen om smittsamma sjukd...
Pressmeddelande 2021-12-03 Corona Västra och Inre Finland
Import av sällskapsdjur från utlandet regleras i lag. Försäljare som importerar djur från utlandet ska registrera uppgif...
Pressmeddelande 2021-12-02 Djur och djurskydd Hela Finland
Hälsokontrollerna vid gränsövergångarna fortsätter. På grund av försörjningsberedskapen befrias transport- och logistikp...
Pressmeddelande 2021-12-01 Corona Hela Finland Social- och hälsovård