Vad vill du söka efter?

Aktuellt

Bland dem som arbetar vid Helsinki Shipyard Oy:s varv i Ärtholmen har under hösten 2021 diagnostiserats många coronaviru...
Pressmeddelande 2021-10-21 corona covid-19 Södra Finland
Regionala beredskapskommittén i Södra Finland sammanträdde 8.10.2021 för att uppdatera bilden av coronavirusläget. Bered...
Pressmeddelande 2021-10-15 beredskapskommitté corona Södra Finland
Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har meddelat ett förordnande om obligatoriska hälsokontroller i Raumo kommu...
Pressmeddelande 2021-10-13 Corona Sydvästra Finland
Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har meddelat ett förordnande om obligatoriska hälsokontroller enligt lagen ...
Pressmeddelande 2021-10-12 Corona Sydvästra Finland