Vad vill du söka efter?

Aktuellt

Västra och Inre Finlands beredskapskommitté samlades under ledning av sin ordförande, regionförvaltningsverkets överdire...
Pressmeddelande 2021-06-21 beredskapskommitté covid-19 Västra och Inre Finland
Regionförvaltningsverket beviljade att stort antal projekt understöd med vilka man stöder finländarnas möjligheter till ...
Pressmeddelande 2021-06-18 Hela Finland Undervisning och kultur
Regionförvaltningsverken har fattat beslut om understöd för lokal hobbyverksamhet för barn och unga. Understöden möjligg...
Pressmeddelande 2021-06-17 Hela Finland Undervisning och kultur
Mellersta Österbottens regionala myndighetsarbetsgrupp för covid-19 har konstaterat att Mellersta Österbottens social- o...
Pressmeddelande 2021-06-16 covid-19 Mellersta Österbotten Västra och Inre Finland