Vad vill du söka efter?

Aktuellt

Import av sällskapsdjur från utlandet regleras i lag. Försäljare som importerar djur från utlandet ska registrera uppgif...
Pressmeddelande 2021-12-02 Djur och djurskydd Hela Finland
Hälsokontrollerna vid gränsövergångarna fortsätter. På grund av försörjningsberedskapen befrias transport- och logistikp...
Pressmeddelande 2021-12-01 Corona Hela Finland Social- och hälsovård
Regionförvaltningsverket i Södra Finland har på grund av det försvårade coronaläget fattat nya begränsningsbeslut för Pä...
Pressmeddelande 2021-11-30 Corona Södra Finland
För att förhindra spridningen av coronaviruset har Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland fattat två beslut enligt...
Pressmeddelande 2021-11-30 Corona Sydvästra Finland