Lomakkeet

Sähköisen lomakkeen voit täyttää ja lähettää suoraan eteenpäin sähköisesti. Sähköiset lomakkeemme löydät täältä.

Tältä sivulta löydät asiointilomakkeemme, jotka ovat Word- tai pdf-muotoisia. Jos linkissä ei ole erikseen muuta mainittu, linkki vie suomi.fi-palvelussa olevalle lomakesivulle. Voit täyttää lomakkeen sähköisesti. Tallenna lomake ensi omalle laitteellesi ja täytä se vasta sen jälkeen. Joillakin suomi.fi-palvelun lomakesivuilla on myös pdf- ja Word-muodossa olevat ohjeet kyseisen lomakkeen täyttämiseen sekä tarvittavat liitteet pdf- ja Word-muotoisina lomakkeina. Word- ja pdf-tiedostot eivät ole vielä kaikilta osin saavutettavia.

Alkoholin anniskelu ja vähittäismyynti

Eläimet

Hautaus

Kantelu

Kiinteistönvälitysliikkeet

Maksutalletukset

Palosuojelu

Perintätoimistot

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Ensisijainen asiointikanava on sähköinen asiointi, josta ilmoituksesi ohjautuu oikealle viranomaiselle. Sähköisen asioinnin kautta tehtyjen hakemusten ja ilmoitusten käsittelymaksut ovat pienempiä kuin lomakkeilla tehtyjen. 

Soteri-rekisteri (Valviran sähköinen asiointipalvelu)

Kuitenkin, jos palveluntuottaja toimii vain yhden aluehallintoviraston alueella, hakemuksen ja ilmoituksen voi tehdä myös ns. paperihakemuksena aluehallintoviraston kirjaamoon.  

Valtionkorvaukset

Varhaiskasvatus

Muut