Kirjastotoimen valvonta

Aluehallintovirastossa valvomme kirjastojen toiminnan laillisuutta. Valvomme kuntien kirjastotoimea vain kantelujen kautta. Jos olemme myöntäneet kirjastolle valtionavustusta, valvomme avustusten käyttöä. 

Kantelun kirjaston toiminnasta voi tehdä kuka tahansa. Voit tehdä kantelun, jos epäilet esimerkiksi, että kunnan kirjastotoimessa on toimittu hyvän hallinnon tai lain vastaisesti tai on tapahtunut virkatoimen laiminlyönti tai virhe.

Ohjeet kantelun tekemiseen:

Järjestämme kirjastojen henkilöstölle täydennyskoulutusta ja neuvomme tarvittaessa, jotta ristiriitatilanteita ei syntyisi. Lisätietoa järjestämästämme täydennyskoulutuksesta on tapahtumakalenterissamme.

Tapahtumakalenteri

Lakilinkit