Eläinten lopettaminen

Lopetuskelpoisuustodistus

Tarvitset aluehallintoviraston myöntämän lopetuskelpoisuustodistuksen, jos

 • teet teurastamossa lopetukseen liittyviä tehtäviä tai 
 • vastaat eläinten lopettamisesta turkistarhalla.

Hae kelpoisuustodistusta hyvissä ajoin ennen kuin tarvitset sitä.

Ilmoitus eläinten lopetustoiminnasta

Jos harjoitat eläinten lopetustoimintaa ja lopetat eläimiä suuria määriä kerralla säännöllisesti, sinun pitää ilmoittaa asiasta meille.

Tee ilmoitus, jos esimerkiksi

 • lopetat turkiseläimiä suuria määriä kerralla
 • lopetat munintansa lopettaneita kanoja suuria määriä kerralla. 

Sinun ei tarvitse tehdä ilmoitusta, jos

 • lopetat eläimiä ihmisravinnoksi
 • lopetat pitopaikassa sairaita ja huonokuntoisia eläimiä satunnaisesti.

Tee ilmoitus hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista.

Eläinsuojelu

Tietoa eläinten lopettamisesta

Saat lopettaa eläimen vain, jos sinulla on riittävät tiedot ja taidot:

 • riittävät tiedot kyseisen eläinlajin lopetusmenetelmistä
 • riittävät taidot tehdä toimenpide
 • teurastamossa ja turkistarhalla kelpoisuustodistus.

Eläin pitää lopettaa siten, että se välttyy kaikelta vältettävissä olevalta kivulta, tuskalta ja kärsimykseltä.

Lopetuksessa pitää huomioida eläinsuojelulain vaatimukset. Lainsäädännössä on määritelty sallitut lopetusmenetelmät eri eläimille.

Kunnaneläinlääkäri tekee tarkastuksia, joissa valvotaan eläinten lopetustoimintaa.

Ilmoitus eläinten lopetustoiminnasta

 1. Tutustu eläinsuojelusäädösten vaatimuksiin eläinten lopettamisesta.
 2. Selvitä, tarvitsetko kelpoisuustodistuksen eläinten lopetukseen.
 3. Laadi toimintaohjeisto, jossa kuvaat, miten lopettamiseen liittyvät toimet tehdään ja miten ne suoritetaan. Valmistaudu siihen, että valvontaviranomainen voi pyytää ohjeiston luettavakseen.
 4. Suosittelemme tekemään ilmoituksen ensisijaisesti sähköisellä asioinnilla, mutta voit täyttää myös paperilomakkeen. Jos käytät lomaketta, lähetä se oman alueesi aluehallintoviraston kirjaamoon. Löydät linkit tämän sivun lopusta.
 5. Jos lopetat turkiseläimiä, muista tehdä ilmoitus vuosittain ennen nahkomiskauden alkamista.
 6. Ilmoita meille, jos toimintasi päättyy tai muuttuu oleellisesti.

Lopetuskelpoisuustodistus

Myönnämme aluehallintovirastossa kelpoisuustodistukset. 

Lisäksi teurastamon tarkastuseläinlääkäri voi myöntää väliaikaisen kelpoisuustodistuksen.

 1. Tutustu eläinsuojelusäädösten vaatimuksiin eläinten lopetuksesta.
 2. Osallistu koulutukseen, joka sisältää teurastukseen tai lopetukseen liittyvät aihealueet. Lisätietoa löydät Opetushallituksen sivuilta.
 3. Täytä hakulomake ja lähetä se meille kirjaamoon. Liitä lomakkeen mukaan kopio oppilaitoksen myöntämästä todistuksesta. Löydät linkin kirjaamoiden yhteystietoihin ja lomakkeeseen tämän sivun lopusta.

Lopetuskelpoisuustodistus voidaan myöntää, kun olet suorittanut hyväksytysti riippumattoman loppututkinnon.

Tutkinnon tai koulutuksen aiheiden pitää

 • olla kyseisille eläinluokille sopivia
 • käsitellä toimenpiteitä, joita käytetään teurastuksessa tai turkiseläinten lopetuksessa 
 • vastata aihealueita, jotka liittyvät kelpoisuuden todentamiseen liittyviin vaatimuksiin.

Toimita hakemuksesi liitteenä jokin seuraavista:

 • todistus soveltuvan ammattitutkinnon suorittamisesta
 • todistus soveltuvan tutkinnon osan tai osien suorittamisesta
 • todistus ei-tutkintotavoitteisen ammatillisen lisäkoulutuksen suorittamisesta (ns. räätälöity koulutus).

Lisätietoa järjestettävästä koulutuksesta löydät Opetushallituksen verkkosivuilta tai ottamalla suoraan yhteyttä alan koulutusta järjestäviin oppilaitoksiin.

Todistus voidaan myöntää henkilölle, joka

 • on suorittanut hyväksytysti riippumattoman loppututkinnon.
 • ei ole syyllistynyt eläinten suojelua koskevan yhteisön tai kansallisen oikeuden vakavaan rikkomiseen todistuksen hakemista edeltäneiden kolmen vuoden aikana.

Lopetuskelpoisuustodistus on aluehallintoviraston päätös. 

Todistuksesta käyvät ilmi:

 • eläinluokat
 • välineet
 • toimenpiteet, joita saat tehdä teurastuksessa tai turkiseläinten lopettamisessa.

Teurastamon tarkastuseläinlääkäri voi myöntää väliaikaisia kelpoisuustodistuksia, jos pysyvän todistuksen ehdot eivät vielä täyty.

Väliaikainen kelpoisuustodistus voidaan myöntää, kun

 • olet rekisteröitynyt yllä mainittuun koulutukseen
 • työskentelet sellaisen henkilön läsnä ollessa ja välittömässä valvonnassa, jolla on suoritettavaa tehtävää varten myönnetty kelpoisuustodistus
 • annat kirjallisen lausunnon siitä, ettei sinulle ole aikaisemmin annettu samalta alalta toista väliaikaista kelpoisuustodistusta, tai osoitat, ettet ole voinut suorittaa loppututkintoa.

Todistuksen käsittelymaksu on 65 euroa. Myönteinen ja kielteinen päätös maksavat saman verran.

Myönnämme kelpoisuustodistuksen toistaiseksi voimassa olevana. Väliaikainen todistus on voimassa enintään kolme kuukautta. 

Voimme peruuttaa kelpoisuustodistuksen määräajaksi tai kokonaan sellaisilta henkilöiltä, joilla ei enää ole tehtävissään riittävää pätevyyttä, tietoja tai taitoja suorittaa toimenpiteitä, joita varten todistus on myönnetty.

Et tarvitse kelpoisuustodistusta seuraavissa tilanteissa:

 • Yksittäisen eläimen lopetus, kun sinulla on riittävät tiedot ja taidot. Eläintä on suojeltava lopetuksen yhteydessä kärsimykseltä.
 • Kun teurastat omia eläimiäsi oman kotitaloutesi kulutukseen.
 • Pienimuotoiseen toimintaan, kun teurastat siipikarjaa, kaneja tai jäniksiä toimitettavaksi tuoreena suoraan loppukuluttajalle tai paikallisille vähittäisliikkeille.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Jos tarjoat kotiteurastuspalveluja, sinulla pitää olla kelpoisuustodistus.

Tarvitset lopetuskelpoisuustodistuksen, jos työskentelet eläinten kanssa teurastamolla jossakin vaiheessa teurastusprosessia teurastamon navetasta verenlaskuun saakka.

Tarvitset siis todistuksen, kun teet seuraavia teurastukseen liittyviä asioita:

 • käsittelet ja hoidat eläimiä ennen kuin niiden liikkumista rajoitetaan
 • rajoitat eläinten liikkumista niiden tainnuttamista ja lopettamista varten
 • tainnutat eläimiä
 • arvioit tainnuttamisen tehokkuuden
 • ripustat ja nostat eläviä eläimiä
 • lasket elävistä eläimistä veren
 • teurastat uskonnollisia erityismenetelmiä käyttäen, vain eläinlääkärin valvonnassa.

Ilman kelpoisuustodistusta et voi tehdä teurastamossa yllä mainittuja tehtäviä.

Turkiseläinten lopetus täytyy tehdä sellaisen henkilön läsnä ollessa ja välittömässä valvonnassa, jolla on kelpoisuustodistus. 

Kelpoisuustodistuksen pitää kattaa tämän henkilön valvonnassa tapahtuvat lopetustoimet ja eläinlajit.

Lakilinkit

Sinua voisi kiinnostaa