Varhaiskasvatuksen valvonta

Aluehallintovirastossa valvomme varhaiskasvatuksen laatua ja toteutumista. Valvonta on toimintaa, jolla selvitetään, onko käsiteltävässä asiassa toimittu lainvastaisesti tai muuten moitittavalla tavalla. 

Miksi valvomme?

Valvonnalla varmistamme varhaiskasvatuksen lainmukaisuuden, laadun ja oikeusturvan toteutumisen.

Ketä valvomme?

Valvomme sekä kunnallisten että yksityisten varhaiskasvatuksen järjestäjien toimintaa. Valvomme sitä, onko tarjottu varhaiskasvatus lain mukaista. Varhaiskasvatuslaissa on määräyksiä esimerkiksi ryhmäkoosta ja henkilökunnan määrästä, varhaiskasvatuksen sisällöstä ja lasten tasa-arvoisesta kohtelusta. 

Lakilinkit