Varhaiskasvatuspalvelujen tuottaminen yksityisesti  

Jos haluat perustaa yksityisen päiväkodin, hae aluehallintovirastosta lupaa ennen toiminnan aloittamista. Lupahakemukset ja ilmoitukset tehdään Suomi.fi:n sähköisen asioinnin kautta.

Voit aloittaa toiminnan, kun olet saanut luvan. Jos päiväkodin johtaja vaihtuu, määräämisvallassa tapahtuu muutoksia tai lopetat toiminnan, tee ilmoitus Suomi.fi:n sähköisen asiointipalvelun kautta. 

Jos haluat toimia yksityisenä perhepäivähoitajana, tee ilmoitus toiminnan aloittamisesta siihen kuntaan, jossa aiot harjoittaa toimintaa. 

Kunnat ja aluehallintovirastot neuvovat sekä ohjaavat yksityisiä palveluntuottajia jo varhaiskasvatuspalvelujen suunnitteluvaiheessa. Sinun on hyvä ottaa yhteyttä kunnan viranomaiseen hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista. 

Katso myös varhaiskasvatuslain luku 9 sekä opetus- ja kulttuuriministeriön asetus varhaiskasvatuksen yksityisen palveluntuottajan lupa- ja ilmoitusmenettelyyn kuuluvista liitteistä.  

Palveluntuottajarekisteri Soteri 

1.1.2024 Sote-valvontalain myötä uusi valvontaviranomaisten Soteri-rekisteri muuttaa palveluntuottajien lupa- ja rekisteröintikäytäntöjä. 

Lue lisää palveluntuottajarekisteri Soterista.  
Lue lisää tietoa Soterista yksityisille varhaiskasvatuksen palveluntuottajille.

Ennen vuotta 2023 toimintansa aloittaneet yksityiset päiväkodit

Siirtymäaikana 1.1.2023–31.12.2026 jokaisen jo toiminnassa olevan palveluntuottajan pitää hakea lupa toiminnalleen. Hae lupaa siirtymäaikana heti, jos

  • kunta vaihtuu
  • päiväkoteja lisätään, vähennetään tai päiväkodin osoite muuttuu
  • varhaiskasvatuspaikkojen lukumäärä muuttuu
  • vuorohoidon järjestämisessä tapahtuu muutoksia
  • määräämisvaltaa käyttävien henkilöiden tiedoissa tapahtuu muutoksia.

Lisätietoa

Ohjeita

Lakilinkit