Käsittely- ja valvontamaksut

Anniskeluluvat

Lupiemme käsittelymaksut ovat heinä-joulukuussa vuonna 2023:

 1. Alkoholijuomien toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen anniskelulupa 1 365 euroa
 2. Toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen anniskelulupa 950 euroa, jos
  • luvanhakijalla ei ole anniskelupaikkaa
  • luvanhakijalla on jo aikaisemmin myönnetty voimassa oleva anniskelu- tai vähittäismyyntilupa tai
  • luvanhakija hakee samaan aikaan useampaa anniskelulupaa (tällöin yhdestä anniskeluluvasta peritään maksu täysimääräisenä ja muista anniskeluluvista tässä kohdassa tarkoitettu maksu)
 3. Alkoholijuomien määräaikainen anniskelulupa 950 euroa, kun määräaikaisuuden kesto on enintään 30 vrk ja anniskelualueella on enintään 200 asiakaspaikkaa
 4. Alkoholijuomien anniskeluajan jatkamista koskeva lupa 710 euroa
 5. Alkoholijuomien anniskeluajan jatkamista koskeva ilmoitus 475 euroa (jos luvanhaltija hakee samanaikaisesti samaa kohdetta koskien anniskeluajan jatkamista koskevaa lupaa ja tekee anniskeluajan jatkamista koskevan ilmoituksen, peritään maksu ainoastaan anniskeluajan jatkamista koskevasta luvasta)
 6. Alkoholijuomien anniskeluajan jatkamista koskevan lupahakemuksen tai ilmoituksen yhteydessä käsitelty tai erikseen tehty hakemus jatkoaikaa koskevan järjestyksenvalvojavaatimuksen muuttamisesta 475 euroa
 7. Anniskelualueen hyväksyminen tilaisuuksiin ja tapahtumiin 950 euroa
 8. Ilmoitus anniskelusta hyväksytyllä anniskelualueella, 205 euroa tilaisuutta tai tapahtumaa kohden
 9. Anniskelualueen muutoslupa 475 euroa
 10. Ilmoitusmaksu anniskelualueen muuttamisesta 205 euroa
 11. Ilmoitusmaksu vastuuhenkilön tai vastuuhenkilöiden muuttumisesta 475 euroa
 12. Ilmoitusmaksu omistussuhteiden muuttumisesta 205 euroa
 13. Muu anniskelua koskeva lupa 475 euroa
 14. Alkoholijuomien vähittäismyyntilupa 475 euroa, jos
  • luvanhakijalla on jo aikaisemmin myönnetty, voimassa oleva alkoholijuomien vähittäismyyntilupa tai anniskelulupa
  • luvanhakija hakee samaan aikaan sekä alkoholijuomien anniskelu- että vähittäismyyntilupaa
  • luvanhakija hakee samaan aikaan useampaa alkoholin vähittäismyyntilupaa (tällöin yhdestä vähittäismyyntiluvasta peritään maksu täysimääräisenä ja muista vähittäismyyntiluvista tässä kohdassa tarkoitettu maksu)
 15. Anniskelu- ja vähittäismyyntiluvan muutosta koskeva päätös 340 euroa.

Jos peruutat hakemuksesi tai ilmoituksesi ennen kuin se on käsitelty loppuun, käsittelymaksu on puolet siitä maksusta, joka muutoin olisi peritty.

Käsittelymaksut ovat kiinteitä ja sitovia. Ne ovat ulosottokelpoisia ilman eri päätöstä tai tuomiota. Käsittelymaksun laskuttaa Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus. 

Valvontamaksumme ovat:

Perimme vuosittain valvontamaksun jokaiselta toistaiseksi voimassa olevan anniskeluluvan haltijalta. Maksu on toimipaikkakohtainen. 

Valvontamaksu määrätään sataprosenttisena alkoholina edellisen kalenterivuoden lasketuista ostoista seuraavasti:

Anniskelun määrä vuodessa

 • alle 100 litraa: 105 euroa
 • vähintään 100 litraa mutta alle 2 000 litraa: 210 euroa
 • vähintään 2 000 litraa mutta alle 10 000 litraa: 420 euroa
 • 10 000 litraa tai enemmän: 790 euroa.

Anniskeluajan jatkamisen valvonnasta perimme erillisen vuosimaksun:

 • jos anniskelua jatketaan yli 180 päivänä vuodessa kello 4:ään, vuosimaksu on 760 euroa
 • muutoin maksu on 380 euroa.

Laskutamme anniskelun valvontamaksut kalenterivuosittain viimeistään 30.4., kun lupa on ollut voimassa 1.4. Ensimmäiseltä kalenterivuodelta emme peri maksua.

Vähittäismyyntiluvat

Lupiemme käsittelymaksut ovat heinä-joulukuussa vuonna 2023:

 • Alkoholijuomien vähittäismyyntilupa 950 euroa
 • Alkoholijuomien vähittäismyyntilupa 475 euroa, jos
  • luvanhakijalla on jo aikaisemmin myönnetty, voimassa oleva alkoholijuomien vähittäismyyntilupa tai anniskelulupa
  • luvanhakija hakee samaan aikaan sekä alkoholijuomien anniskelu- että vähittäismyyntilupaa
  • luvanhakija hakee samaan aikaan useampaa alkoholin vähittäismyyntilupaa (tällöin yhdestä vähittäismyyntiluvasta peritään maksu täysimääräisenä ja muista vähittäismyyntiluvista tässä kohdassa tarkoitettu maksu)
 • Muu vähittäismyyntiä koskeva lupa 475 euroa
 • Anniskelu- ja vähittäismyyntiluvan muutosta koskeva päätös 340 euroa
 • Alkoholiyhtiön myymälän sijaintipaikan hyväksyminen 950 euroa
 • Luovutuspaikan hyväksyminen 950 euroa
 • Alkoholiyhtiön alkoholimyymäläauton tai -veneen reitin vahvistaminen 950 euroa
 • Ilmoitusmaksu vastuuhenkilön tai vastuuhenkilöiden muuttumisesta 475 euroa
 • Ilmoitusmaksu omistussuhteiden muuttumisesta 205 euroa.

Jos peruutat hakemuksesi tai ilmoituksesi ennen kuin se on käsitelty loppuun, käsittelymaksu on puolet siitä maksusta, joka muutoin olisi peritty.

Käsittelymaksut ovat kiinteitä ja sitovia. Ne ovat ulosottokelpoisia ilman eri päätöstä tai tuomiota. Käsittelymaksun laskuttaa Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus.

Valvontamaksumme ovat:

 • vähittäismyynnin valvonnan vuosimaksu jokaiselta myyntipaikalta 200 euroa
 • alkoholiyhtiöltä perittävä vuotuinen valvontamaksu jokaiselta myymälältä 380 euroa.

Laskutamme vähittäismyynnin valvontamaksut kalenterivuosittain viimeistään 30.4., kun lupa on ollut voimassa 1.4. Ensimmäiseltä kalenterivuodelta emme peri maksua.

Perimme vuosittain valvontamaksun jokaiselta alkoholin vähittäismyymälältä.