Miehen käsi laskee olutta lasiin oluthanasta.

Alkoholi

Aluehallintoviraston alkoholihallinnossa toimintamme lähtökohtana on alkoholilaki ja sen nojalla annetut säädökset ja määräykset. Alkoholilain tarkoituksena on ohjata alkoholin kulutusta siten, että voimme ehkäistä alkoholipitoisista aineista aiheutuvia yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja.

Suomessa työskentelee alle 50 henkilöä aluehallintoviraston alkoholihallinnossa.

Myönnämme lupia

Myönnämme muun muassa alkoholijuomien anniskelu- ja vähittäismyyntilupia. Lisäksi käsittelemme muutoksia, jotka koskevat anniskelu- ja vähittäismyyntipaikkaa sekä anniskeluluvan ja vähittäismyyntiluvan haltijaa.

Lupaharkinnan yhteydessä tutkimme hakijan luotettavuuden sekä millaiset edellytykset hakijalla toimintaan on. Perimme lupapäätöksistä käsittelymaksun, joka on säädetty valtiovarainministeriön maksuasetuksessa. Sekä myönteinen että kielteinen päätös maksavat saman verran. Lisäksi perimme vuosittain toimipaikkakohtaisen valvontamaksun.

Lue lisää alkoholiluvista:

Alkoholin myynti ja anniskelu

Valvomme

Valvomme alkoholijuomien anniskelua ja vähittäismyyntiä. Valvira ohjaa lupa- ja valvontatyötämme. Tavoitteena on yhdenmukainen toiminta koko maassa.

Alkoholielinkeinorekisteri 

Aluehallintovirasto ja Valvira ylläpitävät alkoholielinkeinorekisteri Allua. Rekisterissä on tieto elinkeinonharjoittajista, joille on alkoholilain perusteella myönnetty anniskelu- tai vähittäismyyntilupa tai jotka ovat sellaista hakeneet. Vastuullinen rekisterinpitäjä on Valvira.

Allu uudistui huhtikuussa 2023. Uudistuksen jälkeen voit nyt tehdä Allun sähköisessä asioinnissa lupahakemuksen tai ilmoituksen, joka liittyy alkoholin anniskeluun tai vähittäismyyntiin. Hanki yrityksen lupahakemuksia ja ilmoituksia tekeville henkilöille asiointivaltuudet Suomi.fi-palvelussa. Lisää tietoa alkoholielinkeinorekisteri Allusta löydät Valviran verkkosivustolta

Saat rekisteriselosteen ja lisätietoja rekisteristä aluehallintovirastosta.

Lakilinkit