Elintarvikevalvonta

Elintarvikevalvonnan tehtävänä on varmentaa elintarvikkeiden turvallisuutta sekä niiden laadusta ja koostumuksesta annettavien tietojen oikeellisuutta. 

Käytännön valvonta 

Kunnat vastaavat suurimmasta osasta elintarvikevalvontaa. Kunnat ovat järjestäneet elintarvikevalvontansa yhteistoiminta-alueittain. Kunnallisia elintarvikevalvontaviranomaisia ovat eläinlääkäri, terveystarkastaja tai muu kunnallinen elintarvikevalvoja. Elintarvikevalvontaa tehdään muun muassa elintarvikkeita valmistavissa laitoksissa, ravintoloissa, suurtalouksissa ja myymälöissä. 

Aluehallintovirastot ohjaavat kuntia

Aluehallintovirastossa tehtävämme on ohjata kuntien tekemää elintarvikevalvontaa. Teemme muun muassa elintarvikevalvonnan vaatimuksenmukaisuuden arviointeja kunnallisissa elintarvikevalvontayksiköissä. Arvioinneilla pyritään kehittämään kunnallista elintarvikevalvontaa ja niiden avulla kerätään tietoa kunnallisen elintarvikevalvonnan vaatimuksenmukaisuudesta.

Ruokavirasto johtaa ja kehittää 

Ruokavirasto johtaa ja kehittää elintarvikevalvontaa koko Suomen alueella. Tulli valvoo EU-jäsenmaista ja kolmansista maista tulevia muita kuin eläimistä saatavia elintarvikkeita. Kolmansista maista tulevia eläimistä saatavia elintarvikkeita valvoo Ruokavirasto. 

Yritysten omavalvonta 

Yritykset vastaavat itse tuottamiensa tuotteiden turvallisuudesta. Yritykset käyttävät omavalvontaa oman tuotantonsa valvonnan pohjana. Kuluttajat voivat parantaa elintarvikkeiden laatua pysymällä valppaana ja ilmoittamalla havaitsemistaan puutteista kunnan viranomaiselle.