Varhaiskasvatuksen valvonta

Aluehallintovirastossa valvomme varhaiskasvatuksen laatua ja toteutumista. Valvonta on toimintaa, jolla selvitetään, onko käsiteltävässä asiassa toimittu lainvastaisesti tai muuten moitittavalla tavalla. 

Miksi valvomme?

Valvonnalla varmistamme varhaiskasvatuksen lainmukaisuuden, laadun ja oikeusturvan toteutumisen.

Ketä valvomme?

Valvomme sekä kunnallisten että yksityisten varhaiskasvatuksen järjestäjien toimintaa. Valvomme sitä, onko tarjottu varhaiskasvatus lain mukaista. Varhaiskasvatuslaissa on määräyksiä esimerkiksi ryhmäkoosta ja henkilökunnan määrästä, varhaiskasvatuksen sisällöstä ja lasten tasa-arvoisesta kohtelusta. 

Miten teen kantelun?

Jos olet tyytymätön saamaasi palveluun, selvitä ongelmaa ensin asiaa hoitaneen henkilön tai hänen esimiehensä kanssa. Asia voi korjaantua keskustelun avulla.

Jos tämä ei riitä, voit tehdä kantelun meille aluehallintovirastoon.

Kantelun tekeminen

Ennakoiva ohjaus

Ennakoiva ohjaus on keskeinen osa valvontaamme. Varhaiskasvatuslaissa määriteltyjen valvontaviranomaisten – eli aluehallintovirastojen, Valviran ja kunnan toimielimen (kunnan valvontaviranomaisen) – on lain mukaan ensisijaisesti annettava ohjausta ja neuvontaa varhaiskasvatuksen järjestäjälle. 

  • Monipuolisen ohjauksen ja neuvonnan tavoitteena on taata, että varhaiskasvatus on säädösten mukaista ja laadukasta.  
  • Esimerkkejä ennakoivasta ohjauksesta ovat järjestämämme koulutustilaisuudet ja tekemämme oppaat.  
  • Lisäksi ohjaamme varhaiskasvatuksen järjestäjiä tekemään suunnitelmallista omavalvontaa. 

Valvontamme perustuu valvontaohjelmaan sekä meille tehtyihin kanteluihin tai muihin yhteydenottoihin.  

  • Valvontaohjelman teemme yhteistyössä Valviran kanssa. Ohjelma, jota päivitämme tarpeen mukaan, ohjaa valvontamme painopisteitä. Lisätietoa: Valvontaohjelma.
  • Jos suunnittelet kantelun tekemistä varhaiskasvatuksesta, suosittelemme, että ensin teet muistutuksen siihen toimintayksikköön, jonka toimintaan olet tyytymätön. 
  • Tarkempia tietoja kantelun tekemisestä löydät sivulta Valvonta ja kantelut.

Lakilinkit