Varhaiskasvatuksen valvonta

Aluehallintovirastossa valvomme varhaiskasvatuksen laatua ja toteutumista. Valvomme sekä kunnallisten että yksityisten varhaiskasvatuksen järjestäjien toimintaa. Valvomme sitä, onko tarjottu varhaiskasvatus lain mukaista. Varhaiskasvatuslaissa on määräyksiä esimerkiksi ryhmäkoosta ja henkilökunnan määrästä, varhaiskasvatuksen sisällöstä ja lasten tasa-arvoisesta kohtelusta. 

Ennakoiva ohjaus on keskeisen osa valvontaamme. Varhaiskasvatuslaissa määriteltyjen valvontaviranomaisten – eli aluehallintoviranomaisten ja Valviran – on lain mukaan ensisijaisesti annettava ohjausta ja neuvontaa varhaiskasvatuksen järjestäjälle. 

  • Monipuolisen ohjauksen ja neuvonnan tavoitteena on taata, että varhaiskasvatus on säädösten mukaista ja laadukasta.  
  • Esimerkkejä ennakoivasta ohjauksesta ovat järjestämämme koulutustilaisuudet ja tekemämme oppaat.  
  • Lisäksi ohjaamme varhaiskasvatuksen järjestäjiä tekemään suunnitelmallista omavalvontaa. 

Valvontamme perustuu valvontaohjelmaan sekä meille tehtyihin kanteluihin tai muihin yhteydenottoihin.  

  • Valvontaohjelman teemme yhteistyössä Valviran kanssa. Ohjelma, jota päivitämme tarpeen mukaan, ohjaa valvontamme painopisteitä. Lisätietoa: Valvontaohjelma.
  • Jos suunnittelet kantelun tekemistä varhaiskasvatuksesta, suosittelemme, että ensin teet muistutuksen siihen toimintayksikköön, jonka toimintaan olet tyytymätön. 
  • Tarkempia tietoja kantelun tekemisestä löydät sivulta Valvonta ja kantelut.

Lakilinkit