Pelastustoimen valvonta

Valvomme pelastustointa ja pelastustoimen palvelujen saatavuutta ja tasoa. Lisäksi tuemme sisäministeriötä sen 

  • johtaessa, ohjatessa ja valvoessa pelastustointa ja pelastustoimen palvelujen saatavuutta ja tasoa
  • huolehtiessa pelastustoimen valtakunnallisista valmisteluista ja järjestelyistä
  • yhteensovittaessa eri ministeriöiden ja toimialojen toimintaa pelastustoimessa ja sen kehittämisessä.

Lisäksi huolehdimme meille muista pelastuslaissa säädetyistä valvontatehtävistä.

Lue lisää

Lakilinkit