Kuva: Aura Sainio 2022

Vesi ja ympäristö 

Ratkaisemme aluehallintovirastossa ympäristönsuojelu- ja vesilain mukaisia hakemusasioita.  

Ympäristö- ja vesiluvituksen tavoitteena on ennaltaehkäistä ympäristön pilaantumista ja sen vaaraa. Lupamenettelyssä sovitetaan yhteen ympäristön käyttöä tai ympäristöön vaikuttavia toimintoja ekologisesti kestävällä tavalla.  

Luvitus turvaa niiden kansalaisten oikeuksia, joille luvitettavasta toiminnasta tai hankkeesta voisi aiheutua haitallisia seurauksia. Luvitus myös tuo myönteisen luvan saajalle oikeusturvan toteuttaa hanke tai harjoittaa toimintaansa luvan sallimalla tavalla. 

Hakemuksen käsittelyssä on kuulemisvaihe, jonka avulla varmistamme, että kaikilla kansalaisilla on mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöä koskevaan päätöksentekoon.  

Hakemuksen asiakirjat sekä annettu päätös julkaistaan ympäristö- ja vesilupien tietopalvelussa, jossa niihin voi tutustua vuorokaudenajasta riippumatta. 

Ympäristönsuojelulaki ja vesilaki sekä niiden nojalla annetut säädökset sisältävät määräykset siitä, millaisiin toimintoihin tai hankkeisiin tarvitset luvan.  

Ympäristöluvat

Vesiluvat 

Tietopalvelumme - julkiset rekisterit

Lakilinkit