Kuntakantelu  

Voit tehdä meille aluehallintovirastoon kantelun kunnan toiminnasta kuntakanteluna tai aihekohtaisena muuna kanteluna. Kuntakantelu on aluehallintovirastolle tehty ilmoitus epäilystä, että kunta on menetellyt lainvastaisesti tai syyllistynyt laiminlyöntiin.  

Kuntakanteluna emme kuitenkaan voi tutkia esimerkiksi kuntien lakisääteisen yhteistoiminnan, kuten kuntayhtymän, menettelyn lainmukaisuutta tai kuntien omistamien osakeyhtiöiden toimintaa.

Huomaa, että alla luetelluista aihepiireistä voit tehdä kantelun erityislainsäädännön perusteella. Tällöin kantelun kohteena voi olla myös esimerkiksi kuntayhtymä tai yhteisö, joka tuottaa palveluja.

Kuntakanteluiden julkisuus

Kunnan toiminnasta tehty kantelu, kanteluasiakirjat ja päätös ovat pääsääntöisesti julkisia. Siksi suosittelemme, että et ilmoita omaa tai muiden henkilöiden henkilötunnuksia. 

  • Kanteluasiakirjat voivat olla salassa pidettäviä, jos niissä on salassa pidettäviä tietoja, kuten terveystietoja.  
  • Yleensä kuntakantelun asiakirjat eivät ole kokonaan salassa pidettäviä.  
  • Tavallisempaa on, että kuntakantelun liittyvä yksittäinen tieto tai liite ovat salassa pidettäviä.  

Kantelun tekeminen

Miten teen kantelun? Mitä ensin pitää varmistaa? Miten kantelu etenee? Mitä kantelusta voi seurata?

Löydät vastaukset Valvonta ja kantelut -sivulta.

Valvonta ja kantelut

Lakilinkit