Lupa löytötavaratoimiston pitämiseen

Löytötavaratoimistolla täytyy olla aluehallintovirastolta lupa toimintaansa. Pidämme listausta löytötavaratoimistoista, joille on myönnetty lupa.

Löytötavaratoimistot vastaavat laitoslöydöistä. Laitoslöydöillä tarkoitetaan löytötavaroita, jotka otetaan talteen esimerkiksi 

  • julkisen liikenteen kulkuneuvossa, rautatie- tai linja-autoasemalla tai muulla vastaavalla liikennepaikalla
  • virastossa, oppilaitoksessa tai sairaalassa
  • liiketilassa, kulttuuri- tai urheilutalossa tai muussa vastaavassa huoneistossa.

Poliisin vastuulle kuuluvat muut kuin edellä mainituista paikoista löydetyt löytötavarat. Poliisin vastuulla ovat esimerkiksi kadulta ja bussipysäkiltä löydetyt tavarat.

Tietoa luvan hakemisesta

Voit tehdä löytötavaratoimiston lupahakemuksen vapaamuotoisesti. Kirjoita hakemukseen seuraavat asiat:

  • hakijan nimi, kotikunta ja yhteystiedot
  • löytötavaratoimiston toimipaikat ja niiden yhteystiedot
  • löytötavaratoimiston vastaavan hoitajan nimi ja henkilötunnus. Jos henkilötunnusta ei ole käytettävissä, kirjoita sen tilalle syntymäaika.

Lähetä löytötavaratoimiston lupahakemus sähköpostilla Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston kirjaamoon: [email protected]. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto myöntää luvat löytötavaratoimiston pitämiseen koko Suomessa.

Tarkempia neuvoja antaa tarvittaessa Amanda Haavisto, lakimies, p. 0295 018 252, [email protected]

Lupa-asian käsittely on maksullinen. Löydät lisätietoa maksuista palveluhinnastostamme.

Löytötavaratoimistolupa myönnetään, kun hakija täyttää seuraavat edellytykset:

  • hakijalla on oikeus harjoittaa elinkeinoa Suomessa
  • hakija ei ole konkurssissa
  • jos hakija on luonnollinen henkilö, hän on täysi-ikäinen eikä hänen toimintakelpoisuuttaan ole rajoitettu
  • hakija on ilmoittanut vastaavan hoitajan, joka täyttää löytötavaralaissa säädetyt edellytykset

Aluehallintoviraston on kiellettävä löytötavaratoimiston pitäminen, jos se toimii löytötavaralain vastaisesti ilman lupaa. Kieltoa voidaan tehostaa uhkasakolla.

Löytötavaratoimiston vastaava hoitaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että löytötavaratoimisto toimii laillisesti. Löytötavaratoimiston on pyydettäessä annettava aluehallintovirastolle valvontaa varten tarvittavia asiakirjoja ja tietoja.

Lakilinkit