Nuorisotilastoja

Nuorisotilastot.fi-sivustolle olemme koonneet nuorisotyöhön liittyvää tilastotietoa. Sivustolla on tietoa nuorisotyön rahoituksesta, vaikuttavuudesta ja kohdentumisesta. Tietoa esitetään visuaalisessa muodossa kuvien, graafien ja taulukoiden avulla. Voit hakea niin alueellista kuin paikkakuntakohtaistakin tietoa monipuolisella hakutoiminnolla. 

Nuorisotilastot-sivusto

Sivustolta ladattavissa olevat kuviot, graafit, taulukkotiedostot ovat vapaasti käytettävissä.

Löydät sivustolta esimerkiksi seuraavanlaista tietoa:

 • Kuntien nuorisotyö: Millaisia palveluita on saatavilla eri kunnissa? 
 • Etsivä nuorisotyö: Kuinka paljon arvioidaan nuoria olevan koulutuksen ja työelämän ulkopuolella? Millaisiin toimenpiteisiin etsivän nuorisotyön asiakkaita ohjataan? 
 • Nuorten työpajatoiminta: Millaisia toimintamenetelmiä ja palveluita työpajoilla on? Kuinka paljon työpajoilla on nuoria ja mihin he sijoittuvat? 
 • Valtion nuorisotyön rahoitus: Millaisiin hankkeisiin ja toimintoihin eduskunnan myöntämät nuorisotyöhön tarkoitetut varat ovat vuosittain kohdistuneet? 
 • Koulujen pihat: Millaisen arvosanan koulujen rehtorit ovat antaneet koulupihansa kunnosta ja liikuntamahdollisuuksista? 
 • Seurakuntien nuorisotyö: Millaisia palveluita luterilaisen seurakunnan nuorisotyö tarjoaa kunnissa ja millä laajuudella? 
 • Nuorten osallistuminen ja vaikuttaminen: Millaisia nuorten osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuudet ovat eri puolilla Suomea ja erilaisissa palveluissa?  
 • Kansainvälinen nuorisotyö: Miten kansainväliseen nuorisotyöhön ja nuorisotyön kehittämiseen tarkoitettu EU-rahoitus jakautuu Suomessa? 
 • Peruspalveluiden arviointi: Millaisia palveluita kunnissa on ja miten kunnat itse arvioivat palveluidensa riittävyyttä?

Tilastopalvelun rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö ja tilastojen keräämisestä ja visualisoinnista vastaa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto. 

Mistä tiedot saadaan? 

Nuorisotilastot.fi -sivuston tilastotiedot koostuvat useista eri tietolähteistä. Suurin osa tiedoista on kerätty kyselyillä nuorisoalan eri toimijoilta. Tietolähde mainitaan tietosisällöissä. Jos tietolähdettä ei mainita, ovat tiedot aluehallintoviraston ja opetus- ja kulttuuriministeriön keräämiä. 

PAR - asiakas- ja tilastointijärjestelmä

PAR-järjestelmä on asiakas- ja tilastointijärjestelmä, joka on tarkoitettu nuorten työpajatoimintaan ja etsivään nuorisotyöhön avustusta saaneille toimijoille. Järjestelmällä seuraamme nuorisotoimen valtionavustusten käyttöä. 

Järjestelmään voi kirjata asiakastietoja, suunnitella ja tarkastella asiakkuuden toteutumista sekä ylläpitää asiakastyöhön liittyviä asiakirjoja. Toimija, joka on saanut avustusta, raportoi kolmesti vuodessa omat tietonsa sekä asiakastiedot järjestelmässä. Järjestelmän käyttö on maksutonta.

Yhteystietomme

[email protected]

Roope Tahvanainen, suunnittelija, p. 0295 016 399

 • nuorisotilastot.fi-nettisivujen tekninen toteutus ja kehittäminen

Tuulikki Nieminen, suunnittelija

 • PAR-järjestelmien kehittäminen
 • etsivän nuorisotyön tilastojen keruu

Ruth Bamming, suunnittelija, p. 0295 016 328

 • työpajatoiminnan tilastojen keruu ja tietojen analysointi