Raha ja omaisuus 

Rekisteröimme, luvitamme ja valvomme useilla toimialoilla toimivia elinkeinonharjoittajia. Annamme ohjausta ja neuvontaa valvomillamme toimialoilla. 

Kuvataiteen jälleenmyyntikorvaus 

Valvomme tekijänoikeuslain mukaisen jälleenmyyntikorvauksen maksuvelvollisuuden noudattamista. Voimme tehdä tarkastuksen yritykseen, jonka jälleenmyyntikorvauksen noudattamista valvomme. Jälleenmyyntikorvauksen perii Kuvasto ry, joka on tekijöitä edustava järjestö.  

Lue lisää kuvataiteen jälleenmyyntikorvauksesta

Luotonantajat ja vertaislainanvälittäjät 

Pidämme rekisteriä kuluttajaluotonantajista ja vertaislainanvälittäjistä ja valvomme niiden toimintaa. Vain rekisteröitynyt toimija voi tarjota kuluttajaluottoja tai välittää vertaislainoja. Voimme antaa luotonantajalle tai vertaislainanvälittäjälle hallinnollista ohjausta tai hallinnollisen seuraamuksen. Jos joudut riitatilanteeseen luotonantajan tai vertaislainanvälittäjän kanssa, voit hakea ohjausta kuluttajaneuvonnasta. 

Lue lisää luotonantajien ja vertaislainanvälittäjien valvonnasta Valvonta ja kantelut -sivulta.

Löytötavaratoimistot 

Myönnämme luvat löytötavaratoimistojen pitämiseen. Pidämme listausta löytötavaratoimistoista, joille on myönnetty lupa. Löytötavaratoimistojen luvista ja valvonnasta vastaa keskitetysti Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto.  

Lue lisää löytötavaratoimistojen valvonnasta Valvonta ja kantelut -sivulta.

Panttilainauslaitokset 

Myönnämme luvat panttilainauslaitoksille ja voimme puuttua niiden toimintaan. Vain luvan saanut toimija voi harjoittaa panttilainausta. Voimme antaa panttilainauslaitokselle hallinnollista ohjausta tai hallinnollisen seuraamuksen.  

Lue lisää panttilainauslaitosten valvonnasta Valvonta ja kantelut -sivulta. 

Perintätoimistot 

Pidämme rekisteriä yrityksistä, jotka harjoittavat vapaaehtoista perintää, ja valvomme niiden toimintaa. Perintätoimintaan liittyvät tehtävät hoidamme keskitetysti Etelä-Suomen aluehallintovirastossa. Pyrimme valvontapäätöksissämme ensisijaisesti ohjeistamaan perintätoimistoja lain tai hyvän perintätavan edellyttämästä menettelystä. 

Lue lisää perintätoimistojen valvonnasta Valvonta ja kantelut -sivulta.

Rahanpesulain valvonta 

Valvomme rahanpesulain noudattamista Suomessa. Valvonta on keskitetty koko Suomen osalta Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Ohjeistamalla ja valvomalla pyrimme varmistamaan, että valvomamme ilmoitusvelvolliset noudattavat rahanpesulakia omassa toiminnassaan. Vastaanotamme vinkkejä valvomiemme toimijoiden rahanpesulain velvoitteiden epäillyistä rikkomuksista. 

Lue lisää rahanpesulain valvonnasta Valvonta ja kantelut -sivulta.