Hyvinvointialueet

Ambulanssi ajaa maantietä pitkin. On kesä, ja ambulanssin takana näkyy vihreitä lehtipuita.

Mikä on hyvinvointialue?

Hyvinvointialueet järjestävät nämä palvelut:

  • sosiaalihuolto
  • terveydenhuolto
  • pelastustoimi ja varautuminen.

Hyvinvointialueet myös valvovat näitä palveluita. Niiden pitää toimia hyvin. Silloin jokainen saa palvelua silloin kuin tarvitsee: esimerkiksi pääsee lääkäriin.

Hyvinvointialueita on 21 Suomessa. 

Helsingin kaupunki ei kuulu mihinkään hyvinvointialueeseen. Se järjestää itse omat palvelunsa.

Mitä on omavalvonta?

Hyvinvointialueiden pitää noudattaa lakia ja sopimuksia. Sen vuoksi niiden täytyy valvoa ja arvioida omaa toimintaansa eli tehdä omavalvontaa.

Mitä aluehallintovirasto tekee hyvinvointialueella?

Aluehallintovirastot ja Valvira valvovat palvelujen laatua. Ne valvovat, että hyvinvointialueet noudattavat lakia ja tekevät omavalvontaa.

Aluehallintovirastot ja Valvira puuttuvat asioihin, jos omavalvonta ei toimi tai riitä.

Aluehallintovirastot ja Valvira myös ohjaavat ja neuvovat hyvinvointialueita.