Terveydensuojelu

Terveydensuojelun valvonnan tavoitteena on ehkäistä, vähentää ja poistaa elinympäristössä esiintyviä tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa ihmisille terveyshaittaa. Terveydensuojelusta säädetään terveydensuojelulailla. Käytännössä valvontaa hoitaa kunta. 

Terveydensuojelun tehtävät koskevat laajasti ihmisen elinympäristöjä ja niissä esiintyviä biologisia, fysikaalisia tai kemiallisia haittatekijöitä. Kunnan terveydensuojeluviranomaiset muun muassa 

 • valvovat asuntojen ja muiden oleskelutilojen terveellisyyttä (mm. sisäilman laatu, radon, melu ja vahinkoeläimet) 
 • valvovat talousveden ja uimaveden sekä uima-allasveden laatua sekä vesilaitosten, yleisten uimarantojen ja allasympäristön terveydellisiä olosuhteita
 • hyväksyvät talousvettä toimittavat laitokset toimintaansa 
 • valvovat ilmoituksenvaraisia huoneistoja, joita ovat muun muassa: 
  • julkinen majoitushuoneisto 
  • yleisölle avoin kuntosali ja muu liikuntatila, sauna, kylpylä, uimahalli, uimala ja uimaranta 
  • koulu tai oppilaitos sekä päivä-, lasten- ja vanhainkoti 
  • jatkuvaa hoitoa antava sosiaalihuollon toimintayksikkö sekä vastaanottokeskus 
  • kauneushoitola tai muu huoneisto, jossa harjoitetaan ihon käsittelyä tai -hoitoa 
 • varautuvat häiriötilanteisiin terveyshaittojen ehkäisemiseksi, selvittämiseksi ja poistamiseksi sekä häiriöstä toipumisen nopeuttamiseksi. 

Elinympäristöterveyden edistäminen on otettava huomioon kaikessa kunnan päätöksenteossa, ja terveydensuojelun tehtävät ovat tärkeä osa siihen vaikuttamisessa.

Me aluehallintovirastossa ohjaamme kuntien terveydensuojeluviranomaisten tekemää valvontaa sekä valvomme terveydensuojelua toimialueillamme. Arvioimme kuntien laatimat terveydensuojelun valvontasuunnitelmat ja niiden toteutumista. 

Tämän lisäksi edistämme elinympäristöterveyttä

 • antamalla toisille viranomaisille lausuntoja erilaisista suunnitelmista ja ohjelmista alueellisen terveydensuojelun näkökulmasta 
 • toimimalla alueellisena terveydensuojelun ja tupakkalain valvonnan asiantuntijana erilaisissa viranomaistyöryhmissä.