Kunniamerkit ja mitalit

Olemme mukana useiden eri kunniamerkkien ja mitalien käsittelyvaiheissa.

Kunniamerkit, joiden ehdottamista käsittelemme aluehallintovirastossa:

 • Suomen Valkoisen Ruusun (SVR) ja Suomen Leijonan (SL) ritarikuntien kunniamerkit
 • Äitienpäivänä annettavat Äitienpäiväkunniamerkit (SVR M I Kr)
 • Hengenpelastus- ja väestönsuojelumitalit
 • Vapaudenristin ritarikunnan kunniamerkit
 • Sotilasansiomitalit.

Kunniamerkit ja mitalit

Tehtävänämme on pyytää hallinnonaloittain esityksiä kunniamerkkien saajista kunnanhallituksilta, hyvinvointialueilta ja koulutuskuntayhtymiltä.

Toimitamme esitykset edelleen valtiovarainministeriölle, sosiaali- ja terveysministeriölle, opetus- ja kulttuuriministeriölle, maa- ja metsätalousministeriölle, opetushallitukselle tai sisäministeriölle. Jokainen aluehallintovirasto voi lähettää vain tietyn määrän esityksiä ministeriöihin, joten esityksiä joudutaan karsimaan. Ritarikuntien hallitus tekee lopulliset esitykset annettavista kunniamerkeistä tasavallan presidentille.  

Ehdotuksia pyydetään itsenäisyyspäivänä annettavista kunniamerkeistä seuraavien ministeriöiden hallinnonalalta: 

 • opetus- ja kulttuuriministeriö
 • sisäministeriö
 • sosiaali- ja terveysministeriö
 • valtiovarainministeriö.

Ministeriöt lähettävät aluehallintovirastoille hallinnonaloittain ohjauskirjeen, jonka jälkeen käynnistämme kunniamerkkiehdotusten valmistelun. 

Teemme tiedotteen kunniamerkkiehdotuksista vuosittain helmikuun loppupuolella. Asianmukaisesti täytetyt, hyvin perustellut ehdotukset pitää toimittaa viimeistään 30.4.2024 siihen aluehallintovirastoon, jonka toimialueella kunniamerkin saajaehdokas asuu. Toimitamme ehdotukset eteenpäin ministeriöille.

Ritarikuntien hallitus tekee lopulliset esitykset annettavista kunniamerkeistä tasavallan presidentille. Kunniamerkit myönnetään joka vuosi itsenäisyyspäivänä 6.12.

Lisätietoja

[email protected]

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, kirjaamo, PL 1, 13035 AVI

 • Opetus- ja kulttuuriministeriön toimiala: suunnittelija Kirsi Pekkanen, p. 0295 016 557
 • Sisäministeriön toimiala: erikoissuunnittelija Veera Riikkula, p. 0295 017 524
 • Sosiaali- ja terveysministeriön toimiala: tarkastaja Päivi Åkerblom, p. 0295 016 210 12.4.2024 asti ja 12.4.2024 alkaen tarkastaja Inga Minkkinen p. 0295 016 167
 • Valtiovarainministeriön toimiala: johdon assistentti Taina Kemppi, p. 0295 016 051

Itä-Suomen aluehallintovirasto, kirjaamo, PL 2, 13035 AVI

 • Maa- ja metsätalousministeriön toimiala: tarkastaja Eeva Eriksson, p. 0295 016 890
 • Opetus- ja kulttuuriministeriön toimiala: ylitarkastaja Eeva Hiltunen, p. 0295 016 513
 • Sisäministeriön toimiala: pelastustarkastaja Mari Kiminki, p. 0295 016 926
 • Sosiaali- ja terveysministeriön toimiala: tarkastaja Eeva Eriksson, p. 0295 016 890
 • Valtiovarainministeriön toimiala: suunnittelija Sirpa Kesonen, p. 0295 016 909

Lapin aluehallintovirasto, kirjaamo, PL 3, 13035 AVI

 • Opetus- ja kulttuuriministeriön toimiala: osastosihteeri Mika Petramaa, p. 0295 017 399

 • Sisäministeriön toimiala: osastosihteeri Kristiina Kantola, p. 0295 017 359

 • Sosiaali- ja terveysministeriön toimiala: tarkastaja Eija Kallo, p. 0295 017 362

 • Valtiovarainministeriön toimiala: johdon sihteeri Satu Salonen, p. 0295 017 029

Lounais-Suomen aluehallintovirasto, kirjaamo, PL 4, 13035 AVI

 • Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala: läänineläinlääkäri Jani Soini, p. 0295 018 115
 • Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala: nuorisotoimentarkastaja Arja Randell, p. 0295 018 305
 • Sisäministeriön hallinnonala: pelastustarkastaja Pirjo Tuominen, p. 0295 018 063
 • Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala: ylitarkastaja Tuula Rahkonen, p. 0295 018 038
 • Valtiovarainministeriön hallinnonala: suunnittelija Pirjo Ojanen, p. 0295 018 052

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, kirjaamo, PL 5, 13035 AVI

 •  Opetus- ja kulttuuriministeriön toimiala: suunnittelija Sari Karonen, p. 0295 018 058

 • erikoissuunnittelija Marjo Ketonen, p. 0295 018 122

 • Sisäministeriön toimiala: johdon assistentti Tarja Siirilä, p. 0295 018 501

 • Sosiaali- ja terveysministeriön toimiala: tarkastaja Kirsi Mäenpää, p. 0295 018 518

 • Valtiovarainministeriön toimiala: ylijohtajan sihteeri Elisabet Heinrich, p. 0295 018 511

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, kirjaamo, PL 6, 13035 AVI

 • Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala: suunnittelija Tiina Pirinen, p. 0295 017 545
 • Sisäministeriön hallinnonala: suunnittelija Tiina Ulvinen, p. 0295 017 079
 • Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala: kehittämispäällikkö Leena Meriläinen, p. 0295 017 523
 • Valtiovarainministeriön hallinnonala: kehittämispäällikkö Siiri Oinas-Panuma, p. 0295 017 535

Kunniamerkki, jonka tasavallan presidentti antaa äitienpäivänä ansioituneille äideille on Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan I luokan mitali kultaristein (SVR M I kr). 

Kunnat, seurakunnat, yhdistykset ja muut yhteisöt sekä omat lapset voivat ehdottaa palkittavia äitejä aluehallintovirastoille. 

 Äitienpäiväkunniamerkin hakeminen sekä äideille jaettavat mitalit ovat maksuttomia.

Äitienpäiväkunniamerkki voidaan antaa eri-ikäisille, erilaisissa elämänpiireissä ja tehtävissä toimineille ja toimiville äideille. Palkitut ovat ansioituneet lasten ja nuorten esimerkillisinä kasvattajina, he ovat kantaneet yhteisvastuuta sekä tukeneet perhe-elämää ja vanhemmuutta. Lisäksi huomioon otetaan eri vähemmistöryhmien edustajia. Lasten lukumäärä ei ole määräävä peruste palkitsemiselle. Biologisten äitien lisäksi myös adoptio- ja sijaisäitejä voidaan ehdottaa palkittaviksi. Ehdokkaiden alaikäraja on 40 vuotta. 

Perusteluna äitienpäiväkunniamerkin saamiselle voi olla myös laajempi yhteisvastuullinen kasvatustehtävä esimerkiksi lastensuojelu- ja perhejärjestöissä, nuoriso- ja urheilujärjestöissä tai muissa yhteiskunnallisissa järjestöissä. Ammatissaan kasvattajana toimivalle kunniamerkkiä ei myönnetä. 

Vastaavaa kasvatustyötä tehneet muut hyvät kasvattajat, kuten isät, sisarukset, muut lähisukulaiset jne. palkitaan 6.12., jolloin muut valtiolliset kunniamerkit jaetaan. 

Otamme kunniamerkkiesityksessämme huomioon sekä tasapuolisen alueellisen jakauman että ruotsinkielisen väestön osuuden. 

Ehdotukset äitienpäiväkunniamerkeistä tehdään ritarikuntien kunniamerkkiehdotuslomakkeella ja sosiaali- ja terveysministeriön liitteellä. Ehdotukset tehdään aluehallintovirastoille, ja me lähetämme ne sosiaali- ja terveysministeriölle. Sosiaali- ja terveysministeriö tekee esitystemme perusteella kunniamerkkiesityksen ritarikunnille. Kunniamerkit annetaan äitienpäivänä valtakunnallisessa juhlassa, jonka järjestelyistä vastaa Mannerheimin Lastensuojeluliitto. 

Vuoden 2024 äitienpäivän kunniamerkit haettavissa

Aluehallintovirastot pyytävät 3.11.2023 mennessä esitykset toimialueiltaan vuoden 2023 äitienpäivän kunniamerkkien saajiksi. Lue hakuohjeet 19.9.2023 julkaistusta tiedotteesta: 

Hengenpelastusmitali on tunnustus erittäin rohkeasta, neuvokkaasta tai oman hengenvaaran uhalla suoritetusta teosta, jolla toisen ihmisen henki on pelastettu uhkaavasta vaarasta. Mitali on usein myönnetty henkilölle, joka on asettanut oman henkensä vaaraan pelastaessaan toisen ihmisen.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto tekee mitaliehdotuksista lausunnot hengenpelastusmitalilautakunnalle sekä hoitaa myös lautakunnan sihteeritehtäviä.

Hengenpelastusmitalilautakunta käsittelee hengenpelastusmitaleja koskevat ehdotukset ja sisäministeriö esittää ne tasavallan presidentille. 

Ehdotus hengenpelastusmitalin antamisesta yksityiselle henkilölle on tehtävä viiden vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, jona ehdotuksen perusteena oleva teko on tapahtunut.

Hengenpelastusmitalihakemus lähetetään sille aluehallintovirastolle, jonka alueella teko on tapahtunut. Jos teko on tapahtunut maan rajojen ulkopuolella, lähetetään hakemus sille aluehallintovirastolle, jonka alueella pelastajalla tai pelastetulla on kotipaikka. Hakemus lähetetään aluehallintoviraston kirjaamoon. Löydät linkin kirjaamoidemme yhteystietoihin tämän sivun lopusta.

Lisätietoja:

 • Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Ilkka Heinonen, pelastusylitarkastaja, p. 0295 016 042
 • Itä-Suomen aluehallintovirasto, Sirpa Kesonen, suunnittelija, p. 0295 016 909
 • Lapin aluehallintovirasto, Seppo Lehto, pelastusylitarkastaja, p. 0295 017 357
 • Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Pirjo Tuominen, pelastustarkastaja,  p. 0295 018 063
 • Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Tove Lindell, neuvotteleva virkamies, p. 0295 018 510
 • Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Jorma Pikkarainen, pelastusylitarkastaja, p. 0295 017 618.

Väestönsuojelumitali myönnetään ansioista, joita on osoitettu väestönsuojelun kehittämisessä niiden uhkien torjumiseksi, joita häiriötilanteet ja poikkeusolot voisivat aiheuttaa.

Toimitamme kuntien, pelastuslaitosten ja muiden yhteistoimintatahojen esitykset sisäministeriöön. Sisäministeri myöntää väestönsuojelun hyväksi erittäin ansiokkaasti toimineille ensimmäisen luokan ansiomitalin ja ansiokkaasti toimineille toisen luokan ansiomitalin.

Väestönsuojelumitalit jaetaan joka toinen vuosi. 

Lisätietoja

Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Pirjo Tuominen, pelastustarkastaja, p. 0295 018 063

Rauhan aikana Vapaudenristin kunniamerkin voi saada henkilö, joka on toiminut ansiokkaasti puolustusvoimien, maanpuolustuksen ja erityisesti vapaaehtoisen maanpuolustuksen sekä Suomen turvallisuusaseman hyväksi. 

Kunniamerkkiesityksen voi tehdä viranomainen, järjestö tai yksityinen kansalainen. Toimitamme esitykset sisäministeriöön.

Vapaudenristin ritarikunnan kunniamerkkejä myönnetään pääsääntöisesti kahdesti vuodessa. Puolustusvoimain lippujuhlan päivänä 4.6. palkitaan puolustusvoimissa ja rajavartiolaitoksessa palvelevia. Itsenäisyyspäivänä 6.12. palkitaan muita maanpuolustuksen hyväksi tehdyssä työssä ansioituneita. Erityisistä syistä kunniamerkki voidaan myöntää myös muuna ajankohtana. 

Toimitamme sotilasansiomitalien esitykset sisäministeriöön vuosittain tammikuun lopussa. Sisäministeriön hallinnonalan osalta toteutetaan keskitetty sotilasansiomitalien esittämismenettely Pääesikunnalle.

Sotilasansiomitalin myöntää puolustusvoimain komentaja. Mitalit myönnetään saajille pääsääntöisesti vuosittain Puolustusvoimain lippujuhlan päivänä 4.6. Sotilasansiomitali voidaan myöntää myös puolustusvoimiin kuulumattomalle henkilölle aktiivisesta puolustusvoimien hyväksi tehdystä erityisen arvokkaasta työstä.

Kirjaamoiden yhteystiedot

Lakilinkit