Ilmoitus eläinvälitystoiminnasta


Eläinvälitystoiminta on ilmoituksenvaraista toimintaa. Jos myyt tai ostat eläimiä, tee ilmoitus siihen aluehallintovirastoon, jonka alueella pääasiallisesti toimit.

Ilmoituksen tekemisen jälkeen saat eläinvälittäjärekisterinumeron.

Aluehallintovirasto pitää kirjaa eläinvälittäjistä, sillä eläinten liikkumisen jäljittäminen on tärkeää. Elintarviketuotannon on oltava läpinäkyvää, ja tuote täytyy voida jäljittää lähtöpisteeseensä asti. Näin kuluttajakin voi vakuuttua tuotteen turvallisuudesta.

Myös jos eläintauti puhkeaa, on oleellista tietää, missä kukin eläin on ollut. Näin tartunnan todennäköisesti saaneet eläimet voidaan jäljittää ja erotella muista eläimistä.

Sinun täytyy rekisteröityä eläinvälittäjärekisteriin, jos

  • myyt tai ostat ammattimaisesti nautaeläimiä, sikoja, lampaita tai vuohia ja olet vastuussa eläimistä tilapäisesti enintään 30 päivän ajan
  • ostat nautaeläimiä, sikoja, lampaita tai vuohia vain teurastamista varten (sinulla on esimerkiksi teurastuspaikka).

Voit rekisteröityä ilmoittamalla toiminnastasi aluehallintovirastoon.

1. Sinun on eläinvälittäjänä kerrottava rekisteröitymisilmoituksessa seuraavat tiedot:

  • nimi, osoite, puhelinnumero, henkilö- tai liike- ja yhteisötunnus
  • eläinvälitystoiminnan vastuuhenkilö
  • maantieteellinen alue, jolla eläinvälitystoimintaa on tarkoitus pääasiallisesti harjoittaa
  • eläinvälitystoiminnan kohteena olevat eläinlajit
  • eläinvälittäjän omistamat tai hallitsemat pitopaikat
  • toiminnan aloituspäivä
  • toimiiko eläinvälittäjä myös eläinkuljettajana.

2. Täytä alla oleva ilmoitus eläinten pidosta tai välitystoiminnasta -lomake.

3. Lähetä lomake sen aluehallintoviraston kirjaamoon, jonka alueella harjoitat toimintaa.

4. Eläinsuojeluviranomainen voi tulla tarkastamaan toimintasi.

5. Pidä ajantasaista luetteloa toiminnan kohteena olevista eläimistä.

Palvelu on maksuton.

Sinun täytyy ilmoittaa aluehallintovirastoon viipymättä, jos toiminnassasi tapahtuu muutoksia. Ilmoitus täytyy tehdä myös silloin, kun toiminta keskeytyy vähintään kuuden (6) kuukauden ajaksi. Sinun täytyy ilmoittaa uudelleen, kun toiminta taas alkaa.

Lakilinkit