Talousveden häiriötilanteet

Talousveden häiriötilanteella tarkoitetaan yllättävää tai äkillistä tilannetta, joka voi aiheuttaa talousveden saastumista. Saastumisella tarkoitetaan talousveden mikrobiologisen, kemiallisen tai radioaktiivisen laadun muuttumista niin, että siitä voi aiheutua terveyshaittaa. Tilanteen hallinta voi edellyttää normaalista poikkeavaa johtamismallia ja viestintää.

Häiriötilanteisiin varautuminen

Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on laadittava suunnitelma, miten elinympäristöön vaikuttaviin häiriötilanteisiin varaudutaan. Suunnitelma on laadittava yhteistyössä muiden viranomaisten ja laitosten kanssa. 

Me aluehallintovirastossa muun muassa

  • ohjaamme ja tuemme kuntien terveydensuojeluviranomaisia erilaisiin häiriötilanteisiin varautumisessa
  • järjestämme koulutuksia ja harjoituksia yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa
  • koordinoimme ja tuemme tarvittaessa terveydensuojeluviranomaisten toimintaa sekä kokoamme tilannekuvaa alueelta häiriö- ja poikkeustilanteissa.

Ilmoitus häiriötilanteesta

Kunnan terveydensuojeluviranomaisena sinun on ilmoitettava talousveden häiriötilanteista meille sekä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle (Valvira) ja sosiaali- ja terveysministeriölle (STM).

Sinun on tehtävä jokaisen häiriötilanteen jälkeen meille ja Valviralle myös yhteenveto toimenpiteistä, joilla häiriötilanne saatiin hallintaan.

Tee ilmoitus ja yhteenveto sähköisesti Vati-järjestelmällä. Ilmoitus lähtee järjestelmästä valitsemaasi aluehallintovirastoon sekä muille tarvittaville tahoille.

Ilmoitusta ja yhteenvetoa ei tehdä edellä mainitulla tavalla vaan RYMY-järjestelmän kautta, jos

  • talousveden häiriötilanteeseen liittyy epäilyä sairastuneista
  • sairastumisia on jo ilmennyt.

Tee epäilyilmoitus ja epidemiaselvitys RYMY-järjestelmään.

Jos havaitset talousvesiasetuksen mukaan valvottavan pienen laitoksen tai elintarvikehuoneiston valvonnassa poikkeamia laatuvaatimuksista, sinun täytyy ilmoittaa myös niistä meille.

Sinua voisi kiinnostaa