Talousveden häiriötilanteet

Talousveden häiriötilanteella tarkoitetaan yllättävää tai äkillistä tilannetta, joka voi aiheuttaa talousveden saastumista. Tilanteen hallinta voi edellyttää normaalista poikkeavaa johtamismallia ja viestintää.

Häiriötilanteisiin varautuminen

Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on laadittava suunnitelma, miten elinympäristöön vaikuttaviin häiriötilanteisiin varaudutaan. Suunnitelma on laadittava yhteistyössä muiden viranomaisten ja laitosten kanssa. 

Me aluehallintovirastossa muun muassa

  • ohjaamme ja tuemme kuntien terveydensuojeluviranomaisia erilaisiin häiriötilanteisiin varautumisessa
  • järjestämme koulutuksia ja harjoituksia yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa
  • koordinoimme ja tuemme tarvittaessa terveydensuojeluviranomaisten toimintaa sekä kokoamme tilannekuvaa alueeltaan häiriö- ja poikkeustilanteissa.

Ilmoitus häiriötilanteesta

Kunnan terveydensuojeluviranomaisena sinun on ilmoitettava talousveden häiriötilanteista meille. Lähetä ilmoitus oman alueesi aluehallintoviraston sähköpostiin:

Tiedotamme asiasta sen jälkeen sosiaali- ja terveysministeriölle (STM).

Kunnan terveydensuojeluviranomaisena sinun täytyy tehdä yhteenveto toimenpiteistä, joilla häiriötilanne saatiin hallintaan. Lähetä yhteenveto tilanteen jälkeen oman alueesi aluehallintoviraston yllä mainittuun sähköpostiin ja Valviralle sähköpostitse.

Ilmoitusta ja yhteenvetoa ei tehdä sähköpostitse, vaan RYMY-järjestelmän kautta, jos

  • talousveden häiriötilanteeseen liittyy epäilyä sairastuneista
  • sairastumisia on jo ilmennyt.

Voit tehdä epäilyilmoituksen ja epidemiaselvityksen RYMY-järjestelmään.

Jos havaitset pienen talousvesiasetuksen mukaan valvottavan laitoksen tai elintarvikehuoneiston valvonnassa poikkeamia laatuvaatimuksista, sinun täytyy ilmoittaa myös niistä meille.

Sinua voisi kiinnostaa