Varautuminen opetustoimessa ja varhaiskasvatuksessa

Tuemme kuntien ja muiden toimijoiden valmiussuunnittelua ja edistämme heidän turvallisuussuunnitteluaan.

Häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa toimimme opetus- ja kulttuuriministeriön aluehallintoviranomaisena. Tähän työhömme sisältyvät opetustoimen ja varhaiskasvatuksen asiat.

Kokoamme ja raportoimme tarvittaessa opetustoimen ja varhaiskasvatuksen ajankohtaista tilannekuvaa opetus- ja kulttuuriministeriölle.

Käytännön vastuu siitä, että opetustoimen ja varhaiskasvatuksen palvelut toimivat, on kunnilla ja opetuksen järjestäjillä.

Kunta valvoo yksityistä varhaiskasvatusta, mutta käytännön toiminnasta vastaavat yksityiset varhaiskasvatuksen palveluntuottajat. Häiriö- tai poikkeustilanteissa opetusta ja varhaiskasvatusta on pyrittävä jatkamaan mahdollisimman normaalina.

Liikunta-, kirjasto- ja nuorisotoimen palveluista vastaavat kunnat siltä osin kuin ne sitä järjestävät. Yksityiset toiminnanharjoittajat vastaavat omasta toiminnastaan.