Yhdistyksen kokouksen koollekutsuminen

Voimme oikeuttaa hakijan kutsumaan kokouksen koolle yhdistyksen kustannuksella tai velvoittaa hallituksen siihen sakon uhalla.

Asumisoikeusyhdistyksen kokouksen koollekutsumisesta löydät tietoa sivuiltamme.

Yhdistyksen kokous

Yhdistyksen jäsen, joka on ensin vaatinut varsinaisen kokouksen koollekutsumista kirjallisesti hallitukselta yhdistyslain mukaisesti, voi hakea aluehallintovirastolta oikeutta kutsua kokous koolle tai hallituksen velvoittamista kutsumaan kokous koolle. 
 

Voit hakea oikeutta kutsua varsinainen kokous koolle silloin, kun kokousta ei ole kutsuttu koolle laissa tai säännöissä määrättynä aikana.

Ennen oikeuden hakemista sinun pitää vaatia kokousta yhtiön hallitukselta kirjallisesti. Voit tehdä hakemuksen meille suoraan vain, jos vaatimusta ei voi toimittaa hallitukselle. 

Lähetä yhdistyksen kotipaikan aluehallintoviraston kirjaamoon vapaamuotoinen kirjallinen hakemus. Löydät linkin kirjaamoidemme yhteystietoihin tämän sivun lopusta.

Vapaamuotoisessa, kirjallisessa hakemuksessa pitää kertoa seuraavat tiedot ja liittää seuraavat liitteet:

 • yhdistyksen nimi sen virallisessa muodossa, ja mielellään rekisterinumero tai y-tunnus
 • yhdistyksen säännöt
 • minkä varsinaisen kokouksen koollekutsumisen oikeutta haetaan 
 • jäljennös hallitukselle toimitetusta vaatimuksesta tai selvitys siitä, ettei vaatimusta voi toimittaa hallitukselle
 • selvitys hakijan oikeudesta tehdä hakemus (esimerkiksi jäsenluettelo)
 • hallituksen puheenjohtajan nimi- ja osoitetiedot, jos yhdistysrekisteritiedot ovat vanhentuneet
 • hakijan (tai hakijoiden yhteyshenkilön) yhteystiedot (postiosoite päätöksen toimittamista varten)
 • asiamiehen valtakirja ja yhteystiedot.

Selvitämme ensin hakemuksen perusteet. Jos lain ehdottomat edellytykset eivät täyty, jätämme hakemuksen tutkimatta. 

Jos hakemuksen perusteella asia on epäselvä, lähetämme hakijalle täydennyspyynnön ja pyydämme lisäselvitystä asiassa.

Kun olemme saaneet selvityksen siitä, että lain edellytykset täyttyvät, kuulemme yhdistyksen hallitusta hakemuksesta.

Kun olemme saaneet hallituksen kirjallisen vastineen, kuulemme mahdollisesti hakijaa vastineesta. 
Annamme asiasta päätöksen, kun tarvittavat vastineet ja selvitykset on saatu.

Hakijalta peritään hakemuksen käsittelystä maksu, joka on 260 euroa.

Jos hakija peruuttaa hakemuksen, perimme hakemuksen käsittelystä työmäärää vastaavan osuuden maksusta.

Hakijalle lähetetään lasku maksusta sen jälkeen, kun olemme tehneet asiasta päätöksen. 

Jos kokous on kutsuttu koolle ja pidetty, eikä hakija peruuta hakemusta, hylkäämme hakemuksen.

Jos hakija peruuttaa hakemuksen, perimme hakemuksen käsittelystä työmäärää vastaavan osuuden maksusta.

Aluehallintoviraston tekemästä päätöksestä voi valittaa hallinto-oikeuteen. Päätöksestä voivat valittaa hakija tai yhdistyksen hallitus. 

Päätökseen liitetään valitusosoitus, jossa on ohjeet valituksen tekemiseen.

Ei voi. Yhdistyslaissa ei ole säädetty mahdollisuudesta panna päätös täytäntöön lainvoimaa vailla olevana.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous

Yhdistyksen jäsen, joka on ensin vaatinut ylimääräisen kokouksen koollekutsumista kirjallisesti hallitukselta yhdistyslain mukaisesti, voi hakea aluehallintovirastolta oikeutta kutsua kokous koolle tai hallituksen velvoittamista kutsumaan kokous koolle.

Ylimääräinen kokous on pidettävä, jos vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. 

Jos yhdistyksen jäseninä voi olla vain yhdistyksiä tai yhdistyksiä ja yksityisiä henkilöitä, voidaan säännöissä määrätä, että ylimääräisen kokouksen vaatimiseen tarvittava vähimmäismäärä on pienempi tai suurempi kuin yksi kymmenesosa. Muun yhdistyksen säännöissä voidaan määrätä vain pienemmästä vähemmistöstä.

Voit hakea oikeutta kutsua koolle ylimääräisen kokouksen myös silloin, kun yhdistyksen kokous on päättänyt ylimääräisen kokouksen koollekutsumisesta, eikä kokousta ole kutsuttu koolle. Sinun pitää ensin vaatia kokouksen koollekutsumista hallitukselta kirjallisesti.

Lähetä yhdistyksen kotipaikan aluehallintoviraston kirjaamoon vapaamuotoinen, kirjallinen hakemus. Löydät linkin kirjaamoidemme yhteystietoihin tämän sivun lopusta.

Vapaamuotoisessa, kirjallisessa hakemuksessa pitää kertoa seuraavat tiedot ja liittää seuraavat liitteet:

 • yhdistyksen nimi sen virallisessa muodossa ja mielellään rekisterinumero tai y-tunnus
 • yhdistyksen säännöt
 • minkä asioiden käsittelemiseksi oikeutta kutsua ylimääräinen kokous koolle haetaan 
 • jäljennös hallitukselle toimitetusta vaatimuksesta tai selvitys siitä, ettei vaatimusta voi toimittaa hallitukselle
 • selvitys hakijan oikeudesta tehdä hakemus ja siitä, että hallitukselle toimitetun vaatimuksen on allekirjoittanut vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä (esimerkiksi jäsenluettelo)
 • selvitys siitä, ketkä ovat yhdistyksen hallituksen jäsenet (jos hakija hakee hallituksen velvoittamista kutsumaan kokous koolle)
 • hallituksen puheenjohtajan nimi- ja osoitetiedot, jos yhdistysrekisteritiedot ovat vanhentuneet
 • hakijan (tai hakijoiden yhteyshenkilön) yhteystiedot (postiosoite päätöksen toimittamista varten)
 • asiamiehen valtakirja ja yhteystiedot.

Selvitämme ensin hakemuksen perusteet. Jos lain ehdottomat edellytykset eivät täyty, jätämme hakemuksen tutkimatta. 

Jos hakemuksen perusteella asia on epäselvä, lähetämme hakijalle täydennyspyynnön ja pyydämme lisäselvitystä asiassa.

Kun olemme saaneet selvityksen siitä, että lain edellytykset täyttyvät, kuulemme yhdistyksen hallitusta hakemuksesta.

Kun olemme saaneet hallituksen kirjallisen vastineen, kuulemme mahdollisesti hakijaa vastineesta. 
Annamme asiasta päätöksen, kun tarvittavat vastineet ja selvitykset on saatu.

Hakijalta peritään hakemuksen käsittelystä maksu, joka on 260 euroa.

Jos hakija peruuttaa hakemuksen, perimme hakemuksen käsittelystä työmäärää vastaavan osuuden maksusta.

Hakijalle lähetetään lasku maksusta sen jälkeen, kun olemme tehneet asiasta päätöksen. 

Jos kokous on kutsuttu koolle ja pidetty, eikä hakija peruuta hakemusta, hylkäämme hakemuksen.

Jos hakija peruuttaa hakemuksen, perimme hakemuksen käsittelystä työmäärää vastaavan osuuden maksusta.

Aluehallintoviraston tekemästä päätöksestä voi valittaa hallinto-oikeuteen. Päätöksestä voivat valittaa hakija tai yhdistyksen hallitus. 

Päätökseen liitetään valitusosoitus, jossa on ohjeet valituksen tekemiseen.

Ei voi. Yhdistyslaissa ei ole säädetty mahdollisuudesta panna päätös täytäntöön lainvoimaa vailla olevana.

Usein kysyttyä

Voit tehdä hakemuksen ilman liitteitä. Mainitse hakemuksessa, että liitteet toimitetaan, kun ne on saatu.

Lähetämme yleensä hakijalle täydennyspyynnön ja pyydämme tarvittavia liitteitä. Jos hakemuksessa ilmoitetaan, että liitteet toimitetaan myöhemmin, odotamme jonkin aikaa ennen täydennyspyynnön lähettämistä.

Kirjaamoiden yhteystiedot

Lakilinkit

Sinua voisi kiinnostaa

Yhdistysrekisteri

Hae yhdistyksen y-tunnusta