Ehkäisevä päihdetyö

Aluehallintovirastot ohjaavat toimialueensa ehkäisevää päihdetyötä ja suunnittelevat ja kehittävät sitä yhteistyössä muiden viranomaisten ja yhteisöjen kanssa. Aluehallintovirastot myös tukevat toimialueensa kuntia ja hyvinvointialueita ehkäisevän päihdetyön toteuttamisessa ja kehittämisessä.

Laillisuusohjaamme ja valvomme ehkäisevää päihdetyötä hyvinvointialueilla ja kunnissa.

Ohjauskirjeet

Lakilinkit