Eläinten merkitseminen ja rekisteröinti

Ohjeistamme ja valvomme aluehallintovirastossa eläinten merkitsemistä ja rekisteröintiä.

Tietoa valvonnasta

Eläinrekisterin ansiosta voimme jäljittää eläinperäiset elintarvikkeet ja huolehtia siitä, että ne ovat turvallisia.

Tarvitsemme ajan tasalla olevia eläinrekistereitä myös silloin, jos toteamme eläintaudin. Silloin on tiedettävä, missä kukin eläin on ollut, jotta todennäköisesti tartunnan saaneet eläimet voidaan jäljittää ja erotella muista eläimistä. Samalla selvitetään, mistä eläin on taudin saanut ja minne tauti on levinnyt.

Tartuntaketju täytyy pystyä selvittämään myös silloin, jos toteamme zoonoosin eli eläimestä ihmiseen tai ihmisestä eläimeen tarttuvan taudin.

Tiloille tarkastuksia tekevät kunnaneläinlääkärit ja ELY-keskusten tarkastajat. Teurastamoilla merkintöjä ja rekisteritietoja tarkastavat tarkastuseläinlääkärit.

Kunnaneläinlääkärit ja ELY-keskusten tarkastajat tekevät tiloille tarkastuksia sekä otannan että epäilyn perusteella. Jos epäkohtia huomataan, ne määrätään korjattaviksi. Jos tilalla ei ole noudatettu lakia, voimme asettaa siirtokiellon joko yksittäiselle eläimelle tai koko karjalle.

Tarvittaessa voimme tehostaa annettua määräystä uhkasakolla.

Lue lisää eläinsuojelusta

Lakilinkit