Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto  

Toimimme Pirkanmaan, Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakuntien alueilla. 

Toimialueellamme sijaitsevat Pirkanmaan, Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueet.

Päätoimipaikkamme on Vaasassa ja muut toimipaikat Tampereella ja Jyväskylässä. Lisäksi henkilöstöä työskentelee Seinäjoella, Kokkolassa, Turussa ja Helsingissä. 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtajana toimii Marko Pukkinen. Meillä työskentelee noin 260 henkilöä eri paikkakunnilla.  

Asioi

Asiointiin liittyvää tietoa löydät Asioi-osiosta:

Ajankohtaista

Tietoa meistä

Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat

 • sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaus ja valvonta
 • työllisyyden kuntakokeilujen valvonta
 • terveyden edistäminen
 • yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajien luvat, palvelujen rekisteröinti ja valvonta
 • kantelujen käsittely
 • alkoholijuomien anniskelu- ja vähittäismyyntiluvat ja valvonta, alkoholihaittojen ehkäisy 
 • eläinlääkintähuollon sekä eläinsuojelun ohjaus ja valvonta
 • elintarviketurvallisuuden ohjaus, valvonta ja arviointi
 • kilpailuvalvonta ja kuluttajien aseman turvaaminen
 • terveydensuojelu- ja tupakkavalvonnan ohjaus, valvonta ja arviointi
 • romanien osallisuuden edistäminen
 • kiinteistönvälitysliikkeiden ja vuokrahuoneistojen välitysliikkeiden valvonta ja rekisterin ylläpito 
 • yhtiökokouksen koollekutsujan ja tilintarkastajan sekä erityisen tarkastuksen määrääminen, talletusasiat ja turva-asiakirja-asiat.

Opetus- ja kulttuuritoimi

 • opetus- ja kulttuuritoimen ohjaus
 • opetus-, varhaiskasvatus-, nuoriso-, liikunta- ja kirjastopalvelujen henkilöstön täydennyskoulutus
 • nuoriso-, liikunta- ja kirjastotoimen hankkeiden valtionavustukset
 • oppilaan oikeusturvan edistäminen
 • peruspalvelujen alueellisen saatavuuden arviointi.

Ruotsinkielisen sivistystoimen palveluyksikkö 

 • ruotsinkielisen sivistystoimen tehtävät valtakunnallisesti Ahvenanmaata lukuun ottamatta
 • ruotsinkielisen sivistystoimen täydennyskoulutukset
 • sivistystoimen ohjaus ja neuvonta
 • varhaiskasvatuksen valvonta
 • yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen tuottajien rekisteröinti
 • oikeusturvan edistäminen varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa
 • kirjastotoimen valtionavustuksiin liittyvät tehtävät 
 • ruotsinkielisten peruspalvelujen paikallisen saatavuuden arviointi 
 • kuntien ja muiden toimijoiden valmius- ja turvallisuussuunnittelun tukeminen. 

Pelastustoimi ja varautuminen

 • pelastustoimen sekä pelastustoimen palveluiden saatavuuden ja tason valvonta
 • pelastustoimea koskevien kanteluiden käsittely
 • ulkoisen pelastussuunnitelman ja harjoitusten toteutuksen valvonta
 • varautumisen yhteensovittaminen alueella ja siihen liittyvän yhteistoiminnan järjestäminen 
 • valmiussuunnittelun yhteensovittaminen
 • kuntien valmiussuunnittelun tukeminen
 • alueellisten maanpuolustuskurssien ja valmiusharjoitusten järjestäminen 
 • alue- ja paikallishallinnon turvallisuussuunnittelun edistäminen
 • alueelliset huoltovarmuusasiat
 • lausunnot Palosuojelurahastolle pelastustoimen rakennus- ja kalustohankkeiden hakemuksista.

Työsuojelu

 • työpaikkojen valvonta ja työsuojelun kehittäminen
 • työkäyttöön tarkoitettujen koneiden, laitteiden ja henkilönsuojainten vaatimustenmukaisuuden valvonta
 • vakavien työtapaturmien ja ammattitautien tutkinta
 • työntekoon liittyvien lupien ja ilmoitusten käsittely
 • työrikosten oikeuskäsittelyihin osallistuminen.

Ympäristöluvat

 • vesilain mukaiset lupa-, korvaus- ja hallintopakkoasiat
 • ympäristönsuojelulain mukaiset lupa-, ilmoitus- ja korvausasiat.

Muut tehtävät

 • viraston yleishallinnolliset tehtävät johdon tuen yksikössä.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston toiminta-alueella on  

 • asukkaita noin 1,2 miljoonaa  
 • kuntia 85 
 • seutukuntia 21 
 • maakuntien liittoja 5  
 • poliisilaitoksia 2  
 • pelastuslaitoksia 5 
 • hätäkeskuksia 2
 • sairaanhoitopiirejä 5  
 • elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksia (ELY) 4. 

Valtakunnallisiin tehtäviimme kuuluvat

 • löytötavaratoimistoihin liittyvät tehtävät
 • ruotsinkieliseen varhaiskasvatukseen ja opetustoimeen liittyvät tehtävät.

Lue vastuistamme tarkemmin osiosta Vastuualueemme.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

 • rahanpesun ja terrorismin torjuntaan liittyvä rekisteröinti ja valvonta
 • digitaalisten palvelujen saavutettavuusvaatimusten neuvonta, ohjaus ja valvonta
 • pelastustoimen valvonta sekä toimintavalmiusaikojen valtakunnallinen seuranta ja raportointi
 • työsuojelun valtakunnallisen puhelinneuvonnan koordinointi.

Itä-Suomen aluehallintovirasto

 • hautaustoimilaissa tarkoitetut lupa- ja valvonta-asiat sekä kiinteistörekisteritehtävät
 • luovutetun alueen suomalaisten hautausmaiden sekä siirtoväen sankarihautojen hoitoon myönnettävät valtionavustukset sekä venäläisten sotavankien hautojen hoitoon liittyvät tehtävät.

Lapin aluehallintovirasto

 • saamen kieleen liittyvät tehtävät
 • poronhoitolain mukaiset tehtävät
 • poronlihatarkastus ja siihen liittyvä valvonta
 • Lapin vajaatuottoisten metsien kunnostamisesta annetun lain kumoamisesta annetussa laissa tarkoitetut tuen takaisinperintään liittyvät tehtävät.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

 • sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeille myönnettävien valtionavustusten hallinnointi
 • pelastustoimen valtionavustusten hallinnointi ja valvonta
 • aluehallintovirastojen sisäinen tarkastus.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

 • löytötavaratoimistoihin liittyvät tehtävät
 • ruotsinkieliseen sivistystoimeen liittyvät tehtävät
 • liikuntapaikkarakentamisen tutkimus- ja kehittämishankkeisiin liittyvät tehtävät
 • vuokratalojen ja asumisoikeusasuntojen yhteishallintoon liittyvät tehtävät
 • osakaskuntien sääntöjen vahvistamiseen liittyvät tehtävät.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

 • vankiterveydenhuollon ja puolustusvoimien terveydenhuollon ohjaus ja valvonta
 • metsäpalojen tähystyslentoihin liittyvät tehtävät
 • työsuojelun valtakunnallinen viestintä.

Yhteystiedot

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätoimipaikka  

Postiosoite: PL 5, 13035 AVI

Kirje tulee lähettää Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle PL-osoitteeseen (ei käyntiosoitteeseen). Osoita kirjeesi vain aluehallintovirastolle (virkamiehen nimellä tuleva posti voi aiheuttaa viivettä asian käsittelyyn).

Käyntiosoite: Wolffintie 35, Vaasa

[email protected]  
Puhelinvaihde: 0295 016 000  
Faksi: 06-317 4817

Avoinna: ma–pe klo 8.00–16.15  

 • Virallinen asiointi (mm. tiedustelut, kantelut, valitukset): [email protected]  
  Kirjaamo ottaa vastaan viralliset asiakirjat, kirjaa ne asianhallintajärjestelmään ja antaa tietoa asiaa hoitavasta viranomaisesta.  
 • Työsuojelu:  [email protected]  
 • Viestintä:  viestintäpäällikkö Jenni Westö ([email protected]; p. 0295 018 477).

Käytä suojattua sähköpostiyhteyttä, kun lähetät aineistoa, joka sisältää salassa pidettäviä tai muuten arkaluontoisia asioita. Sähköpostin maksimikoko liitteineen on 50 Mt. Jos liitteet ovat liian suuria, pienennä tiedostokokoa tai lähetä ne useassa eri sähköpostissa. Muista, että viestin perillemeno viranomaiselle on lähettäjän vastuulla.  

Lähetä sähköpostia suojatulla sähköpostiyhteydellä

Henkilöstön yhteystiedot

Henkilöstömme yhteystiedot löydät henkilöhausta.

Henkilöhaku

Tampereen toimipaikka

Postiosoite: PL 5, 13035 AVI

Kirje tulee lähettää Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle PL-osoitteeseen (ei käyntiosoitteeseen). Osoita kirjeesi vain aluehallintovirastolle (virkamiehen nimellä tuleva posti voi aiheuttaa viivettä asian käsittelyyn).

Käyntiosoite: Yliopistonkatu 38, Tampere

Jyväskylän toimipaikka

Postiosoite: PL 5, 13035 AVI

Kirje tulee lähettää Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle PL-osoitteeseen (ei käyntiosoitteeseen). Osoita kirjeesi vain aluehallintovirastolle (virkamiehen nimellä tuleva posti voi aiheuttaa viivettä asian käsittelyyn).

Käyntiosoite: Hannikaisenkatu 47, 40100 Jyväskylä

Sovi henkilökohtaisista tapaamisista etukäteen ko. asiantuntijan kanssa. 

Työsuojelu 

Työsuojelun yhteystiedot

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected]. Lähetä asiasi ensisijaisesti yleisiin asiointiosoitteisiimme. Näin varmistat, että asiasi menee eteenpäin.  

ylijohtaja Marko Pukkinen  
ylijohtajan sihteeri Elisabet Heinrich, p. 0295 018 511  

Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat   

 • johtaja Leena Laajala, p. 0295 018 549
 • elinkeinovalvontayksikön päällikkö Maarit Laaninen, p. 0295 018 552
 • oikeusturvayksikön päällikkö Kristian Dahl, p. 0295 018 528
 • sosiaali- ja terveysyksikön päällikkö Niina Siirilä, p. 0295 018 563
 • ympäristöterveydenhuoltoyksikön päällikkö Matti Nyberg, p. 0295 018 572

Opetus- ja kulttuuritoimi  

 • johtaja Esa Kaunisto, p. 0295 018 150

Ruotsinkielinen opetustoimi 

 • johtaja Marianne West-Ståhl, p. 0295 018 623 

Pelastustoimi ja varautuminen   

 • johtaja Tarja Wiikinkoski, p. 0295 018 800 

Työsuojelu  

 • johtaja Hanna Makkula, p. 0295 018 559

Ympäristöluvat 

 • johtaja Tarja Savea, p. 0295 018 777 

Viestintä

 • viestintäpäällikkö Jenni Westö, p. 0295 018 477

Henkilöstömme yhteystiedot löydät henkilöhausta.

Henkilöhaku

Käsittelemme ainoastaan verkkolaskuja. Toivomme, että verkkolaskut ovat Eurooppa-normin mukaisia.Lähetä laskut verkkolaskuna valtionhallinnon verkkolaskuoperaattorin OpusCapit Group Oy:n kautta. Mainitse laskussa viitetietona toimintayksikkökoodi ja tilaajan nimi. Voit lähettää verkkolaskun mukana laskuihin liittyviä liitteitä. Liitteiden suositeltava tiedostomuoto on pdf.

Verkkolaskuosoite/OVT-tunnus: 00372284140936401 
Y-tunnus: 2284140-9 
Alv-tunnus: FI22841409 
Välittäjätunnus (OpusCapita Solutions Oy): E204503  

Emme vastaanota sähköpostilla lähetettyjä laskuja tai paperilaskuja, koska ne eivät ole verkkolaskuja (Laki 241/2019). Huomioithan, että laskusi täyttää arvonlisäverolaissa määritellyt pakolliset laskun tietosisältövaatimukset. Emme maksa virheellisiä tai puutteellisia laskuja, vaan palautamme ne lähettäjälle. Jos sinulla ei ole käytössä järjestelmää, jolla tuottaa verkkolaskuja, voit käyttää verkkolaskun tekemiseen ja lähettämiseen valtion tarjoamaa Baswaren verkkolaskutuspalvelua (Supplier Portal). Palvelu on toistaiseksi maksuton.

Verkkolaskutuspalveluun kirjautumiseen ja käyttöön liittyvät ohjeet Valtiokonttorin sivuilla

Laki hankintayksiköiden ja elinkeinonharjoittajien sähköisestä laskutuksesta 241/2019

Verohallinnon ohje Laskuvaatimukset arvonlisäverotuksessa

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeet auttaa verkkolaskutuspalvelun käyttöön liittyvissä kysymyksissä. Palkeiden p. 029 556 3700 ja sähköposti [email protected].

Tietoa toiminnastamme

Aluehallintoviraston yhtenä tärkeänä tehtävänä on edistää eri toimijoiden välistä yhteistyötä alueellaan. Tätä tarkoitusta varten olemme perustaneet poikkihallinnollisia työryhmiä. Työryhmiin on kutsuttu mukaan kuntien, viranomaistahojen, järjestöjen sekä yritysten edustajia.

 • Länsi- ja Sisä-Suomen kokonaisturvallisuuden yhteistoimintaryhmä
 • Länsi- ja Sisä-Suomen alueellinen valmiustoimikunta
 • Hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämisen teemaryhmiä ja verkostoja 
 • Laajamittaisen maahantulon ja kotouttamisen briiffit
 • Sisäministeriön yhteistoimintaryhmiä 
 • Oppimisyhteisöjen turvallisuusverkostot
 • Elo, Sv. enheten
 • Terveet tilat Länsi- ja Sisä-Suomessa
 • Maakuntien yhteistyöryhmät (MYR)
 • ETNO, Etnisten suhteiden neuvottelukunnat
 • Länsi- ja Sisä-Suomen tilavalvonta- ja lupafoorumi
 • EASTR, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston osallistuminen Euroopan valtion aluehallintoviranomaisten The European Association of State Terriorial Representatives –järjestön toimintaan
 • Yhteistyö Merenkurkun yli, mm. Länsstyrelsen Västerbotten