Alkoholin markkinointi

Alkoholin markkinointia on suora ja epäsuora mainonta sekä muu myynninedistämistoiminta.

Miten mainostan alkoholijuomia?

Alkoholin markkinointia rajoitetaan, koska alkoholista aiheutuvia haittoja halutaan vähentää.

Markkinointisäännökset koskevat yli 1,2 % etyylialkoholia sisältäviä alkoholijuomia.

Alkoholin markkinointia on suora ja epäsuora mainonta sekä muu myynninedistämistoiminta. Epäsuoralla mainonnalla tarkoitetaan alkoholijuoman nimen tai vakiintuneen tunnuksen käyttöä muun tuotteen tai palvelun mainonnassa. 

Markkinointisäännökset koskevat kaupallista toimintaa, jonka tarkoituksena on edistää alkoholijuomien myyntiä. Kaupallisella toteuttajalla tarkoitetaan toimijaa, jolla on suora taloudellinen intressi alkoholijuoman mainontaan, esimerkiksi myyjä, maahantuoja tai valmistaja.

Markkinointisäännökset eivät koske yksityishenkilöitä eivätkä joukkotiedotusvälineiden toimituksellista sisältöä.
 

Väkevien (yli 22 tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältävien) alkoholijuomien mainonta ja muu myynninedistämistoiminta on lähtökohtaisesti kielletty.

Markkinointi on sallittu ainoastaan seuraavissa poikkeustapauksissa:

 • juomia mainostetaan väkevien alkoholijuomien anniskelu-, vähittäismyynti- tai valmistuspaikassa
 • alkoholijuomien myyjä julkaisee painetun tai tietoverkossa esitetyn tuoteluettelonsa tai hinnastonsa, jossa kaikki alkoholijuomat on esitetty yhdenmukaisesti
 • markkinointi kohdistuu niihin, jotka osallistuvat alkoholijuomien myyntiin (ei kuitenkaan kuluttajille avoimessa tietoverkossa)
 • mainos on julkaistu ulkomaisissa julkaisuissa.

Mainontasäännökset eivät rajoitu vain tietyn tuotemerkin markkinointiin, vaan myös lajinimellä tapahtuva mainonta voi olla kiellettyä.

Mietojen (enintään 22 tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältävien) alkoholijuomien markkinointi on sallittu tietyin rajoituksin. Rajoitukset koskevat myös 1,2–2,8 tilavuusprosenttia alkoholia sisältäviä juomia.

Mietojen alkoholijuomien markkinointia koskevat seuraavat rajoitukset:

 • Mainonnassa ei saa kuvata alaikäisiä, häiritsevästi käyttäytyviä tai selvästi päihtyneitä ihmisiä. Mainontaa ei saa myöskään kohdistaa tällaisiin henkilöihin.
 • Alkoholinkäyttöä ei saa yhdistää ajoneuvolla ajamiseen.
 • Alkoholijuoman alkoholipitoisuutta ei saa korostaa.
 • Runsasta alkoholinkäyttöä ei saa esittää myönteisenä asiana. Vastaavasti raittiutta ja kohtuukäyttöä ei saa esittää kielteisenä asiana.
 • Alkoholinkäytöstä ei saa antaa sellaista kuvaa, että se lisäisi suorituskykyä tai sosiaalista tai seksuaalista menestystä.
 • Alkoholiin ei saa yhdistää lääkinnällisiä tai terapeuttisia ominaisuuksia. Alkoholista ei myöskään saa antaa kuvaa, että se piristää, rauhoittaa tai on keino ratkaista ristiriitoja.
 • Alkoholimainonta ei saa olla hyvän tavan vastaista, kuluttajan kannalta sopimatonta, totuuden vastaista tai harhaanjohtavaa.
 • Alkoholia ei saa mainostaa tv:ssä ja radiossa kello 7–22, eikä elokuvateatterissa alle 18-vuotiaille sallitun elokuvan esittämisen yhteydessä.
 • Markkinointi yleisillä paikoilla on pääsääntöisesti kielletty lukuun ottamatta yleisötilaisuuksia sekä hinnan ja saatavuuden ilmoittamista anniskelu- tai vähittäismyyntipaikan ulkopuolella. 
 • Alkoholijuomiin ei saa liittää pelejä, kilpailuja eikä arpajaisia. Niitä ei myöskään saa käyttää palkintona.
 • Tietoverkon palveluissa (esimerkiksi Facebookissa) tehtävässä mainonnassa ei saa käyttää kuluttajien tuottamaa sisältöä eikä antaa kuluttajien jaettavaksi sisältöä, joka sisältää alkoholimainontaa.

Alkoholijuomista ei saa antaa paljousalennuksia. Kahta tai useampaa alkoholipakkausta tai -annosta ei saa tarjota alennettuun yhteishintaan. Yksittäin ostettu alkoholijuoma ei saa olla kalliimpi kuin mitä sen hinta on samankokoisena monipakkauksessa.

Vähittäismyynnissä saat ilmoittaa alle kaksi kuukautta voimassa olevista alkoholijuomien tarjoushinnoista ainoastaan vähittäismyyntipaikan sisätiloissa. Lyhytkestoisista tarjoushinnoista ei myöskään saa ilmoittaa esimerkiksi lehdissä tai verkkojulkaisuissa. 

Anniskelussa lyhytaikaisista mietojen alkoholijuomien juomatarjouksista (esimerkiksi ns. happy hour -hinnoista) saa ilmoittaa anniskelupaikan ulkopuolella esimerkiksi ikkunassa, ovessa tai paikan välittömässä läheisyydessä olevassa mainoksessa. Anniskelupaikat voivat ilmoittaa edellä mainituista tarjouksista myös verkkosivuillaan tai lehdissä.

Alkoholijuoman hinnasta ei voi saada hyvitystä, joka lasketaan alkoholijuomien tai muiden kulutushyödykkeiden ja palveluiden ostojen perusteella. Luottokorttien käytöstä saatavat edut ovat mahdollisia, jos kyse on rahoituslaitoksen liikkeelle laskemasta luottokortista. Hyvityskielto ei estä myymästä esimerkiksi kanta-asiakasetuna alkoholijuomaa edullisemmin.

Valvomme aluehallintovirastossa alkoholijuomien markkinointia silloin, kun se tehdään yksittäisen aluehallintoviraston alueella.

Valvira valvoo valtakunnallista ja useamman kuin yhden aluehallintoviraston alueella tehtävää markkinointia.

Et saa markkinoida alkoholia tavoilla, jotka ovat selvästi ristiriidassa yleisesti hyväksyttyjen yhteiskunnallisten arvojen kanssa. Markkinointisi on ristiriidassa arvojen kanssa, jos siinä suhtaudutaan hyväksyvästi tai välinpitämättömästi terveyden vaarantamiseen alkoholin vaikutuksen alaisena.

Jos alkoholia markkinoidaan sääntöjen vastaisesti, aluehallintovirasto tai Valvira ohjaa ensin korjaamaan markkinoinnin. Jos ohjaus ei riitä, voi aluehallintovirasto tai Valvira kieltää jatkamasta sääntöjen vastaista toimintaa. Aluehallintovirasto ja Valvira voivat myös tehostaa alkoholilain säännösten perusteella antamaansa kieltoa tai määräämäänsä oikaisua uhkasakolla.

Lakilinkit